Những từ đã phát âm của asdghdjskfj trong Forvo

Thành viên: asdghdjskfj Đăng ký phát âm của asdghdjskfj

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2014 brane [en] phát âm brane bình chọn
23/03/2014 court ruling [en] phát âm court ruling bình chọn
16/03/2014 birthed [en] phát âm birthed bình chọn
16/03/2014 quietened [en] phát âm quietened bình chọn
16/03/2014 dawn chorus [en] phát âm dawn chorus bình chọn
16/03/2014 boozing [en] phát âm boozing bình chọn
16/03/2014 volcanogenic [en] phát âm volcanogenic bình chọn
16/03/2014 snacking [en] phát âm snacking bình chọn
21/04/2013 end-user [en] phát âm end-user bình chọn
18/04/2013 whimperley [en] phát âm whimperley bình chọn
15/04/2013 Beatriz Azevedo [pt] phát âm Beatriz Azevedo bình chọn
15/04/2013 Beatriz [pt] phát âm Beatriz bình chọn
15/04/2013 spillovers [en] phát âm spillovers bình chọn
15/04/2013 to be continued [en] phát âm to be continued bình chọn
15/04/2013 all-purpose [en] phát âm all-purpose bình chọn
15/04/2013 allocated [en] phát âm allocated bình chọn
15/04/2013 catered [en] phát âm catered bình chọn
15/04/2013 crusading [en] phát âm crusading bình chọn
11/04/2013 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn
11/04/2013 Parlays [en] phát âm Parlays bình chọn
11/04/2013 weight watchers [en] phát âm weight watchers bình chọn
07/04/2013 Hollywood [en] phát âm Hollywood bình chọn
07/04/2013 Nigella Lucy Lawson [en] phát âm Nigella Lucy Lawson bình chọn
07/04/2013 befit [en] phát âm befit bình chọn
07/04/2013 zane (verb) [en] phát âm zane (verb) bình chọn
07/04/2013 bandaid [en] phát âm bandaid bình chọn
07/04/2013 Irish Sea [en] phát âm Irish Sea bình chọn
07/04/2013 meef [en] phát âm meef bình chọn
07/04/2013 biologismo [pt] phát âm biologismo bình chọn
07/04/2013 Estados Unidos [pt] phát âm Estados Unidos 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ asdghdjskfj


Thống kê thành viên

Phát âm: 35

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 2.242


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.429

Vị thứ theo phát âm: 4.798