Những từ đã phát âm của asdghdjskfj trong Forvo

Thành viên: asdghdjskfj Đăng ký phát âm của asdghdjskfj

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2014 brane [en] phát âm brane 0 bình chọn
23/03/2014 court ruling [en] phát âm court ruling 1 bình chọn
16/03/2014 birthed [en] phát âm birthed 0 bình chọn
16/03/2014 quietened [en] phát âm quietened 0 bình chọn
16/03/2014 dawn chorus [en] phát âm dawn chorus 0 bình chọn
16/03/2014 boozing [en] phát âm boozing 0 bình chọn
16/03/2014 volcanogenic [en] phát âm volcanogenic 0 bình chọn
16/03/2014 snacking [en] phát âm snacking 0 bình chọn
21/04/2013 end-user [en] phát âm end-user 1 bình chọn
18/04/2013 whimperley [en] phát âm whimperley 0 bình chọn
15/04/2013 Beatriz Azevedo [pt] phát âm Beatriz Azevedo 0 bình chọn
15/04/2013 Beatriz [pt] phát âm Beatriz 0 bình chọn
15/04/2013 spillovers [en] phát âm spillovers 0 bình chọn
15/04/2013 to be continued [en] phát âm to be continued 0 bình chọn
15/04/2013 all-purpose [en] phát âm all-purpose 0 bình chọn
15/04/2013 allocated [en] phát âm allocated 0 bình chọn
15/04/2013 catered [en] phát âm catered 0 bình chọn
15/04/2013 crusading [en] phát âm crusading 0 bình chọn
11/04/2013 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn
11/04/2013 Parlays [en] phát âm Parlays 0 bình chọn
11/04/2013 weight watchers [en] phát âm weight watchers 0 bình chọn
07/04/2013 Hollywood [en] phát âm Hollywood 0 bình chọn
07/04/2013 Nigella Lucy Lawson [en] phát âm Nigella Lucy Lawson 0 bình chọn
07/04/2013 befit [en] phát âm befit 0 bình chọn
07/04/2013 zane (verb) [en] phát âm zane (verb) 0 bình chọn
07/04/2013 bandaid [en] phát âm bandaid 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/04/2013 Irish Sea [en] phát âm Irish Sea 1 bình chọn
07/04/2013 meef [en] phát âm meef 0 bình chọn
07/04/2013 biologismo [pt] phát âm biologismo 0 bình chọn
07/04/2013 Estados Unidos [pt] phát âm Estados Unidos 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ asdghdjskfj


Thống kê thành viên

Phát âm: 35 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 5.134


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.997

Vị thứ theo phát âm: 6.033