Những từ đã phát âm của asia95 trong Forvo

Thành viên: asia95 Đăng ký phát âm của asia95

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/04/2011 gordita [es] phát âm gordita 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ asia95


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.817


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 34.826