Những từ đã phát âm của aurasolis trong Forvo

Thành viên: aurasolis Đăng ký phát âm của aurasolis

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2010 Veracruz [es] phát âm Veracruz 0 bình chọn
29/05/2010 jarocho [es] phát âm jarocho 0 bình chọn
29/05/2010 contraseña [es] phát âm contraseña 0 bình chọn
29/05/2010 graduación [es] phát âm graduación 0 bình chọn
29/05/2010 salida [es] phát âm salida 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2010 almohada [es] phát âm almohada 0 bình chọn
29/05/2010 desplegaron [es] phát âm desplegaron 0 bình chọn
29/05/2010 perturbador [es] phát âm perturbador 0 bình chọn
29/05/2010 dilataban [es] phát âm dilataban 0 bình chọn
29/05/2010 valiosos [es] phát âm valiosos 0 bình chọn
29/05/2010 cálidos [es] phát âm cálidos 0 bình chọn
29/05/2010 saludar [es] phát âm saludar 0 bình chọn
29/05/2010 lenguaje [es] phát âm lenguaje 1 bình chọn
29/05/2010 licenciatura [es] phát âm licenciatura 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2010 ingeniería [es] phát âm ingeniería 0 bình chọn
29/05/2010 Ingeniero [es] phát âm Ingeniero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2010 novio [es] phát âm novio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2010 inventar [es] phát âm inventar 0 bình chọn
29/05/2010 tarea [es] phát âm tarea 0 bình chọn
29/05/2010 hambre [es] phát âm hambre 1 bình chọn
29/05/2010 hueso [es] phát âm hueso 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2010 usuario [es] phát âm usuario 0 bình chọn
29/05/2010 película [es] phát âm película 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2010 cuerpo humano [es] phát âm cuerpo humano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2010 ayúdame [es] phát âm ayúdame 3 bình chọn
29/05/2010 palabra [es] phát âm palabra 0 bình chọn
29/05/2010 perdido [es] phát âm perdido 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2010 arroyo [es] phát âm arroyo 2 bình chọn
29/05/2010 locomotora [es] phát âm locomotora 0 bình chọn
29/05/2010 carro [es] phát âm carro 2 bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

every word i pronounce in spanish i always try to do it with my clearest voice!! :)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: México

Liên hệ aurasolis


Thống kê thành viên

Phát âm: 119 (11 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 18 bình chọn

Số lần xem trang: 12.083


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 47.060

Vị thứ theo phát âm: 2.187