Những từ đã phát âm của avafada trong Forvo

Thành viên: avafada Đăng ký phát âm của avafada

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/02/2014 متكبر [fa] phát âm متكبر 0 bình chọn
19/02/2014 تكبر [fa] phát âm تكبر 0 bình chọn
02/11/2012 داركوب كوچك [fa] phát âm داركوب كوچك 0 bình chọn
02/11/2012 ارثیه [fa] phát âm ارثیه 0 bình chọn
02/11/2012 مواد غذایی [fa] phát âm مواد غذایی 0 bình chọn
02/11/2012 زودرنج [fa] phát âm زودرنج 0 bình chọn
02/11/2012 اولیه [fa] phát âm اولیه 0 bình chọn
25/03/2012 هاگ [fa] phát âm هاگ 0 bình chọn
19/03/2012 چه بسا [fa] phát âm چه بسا -1 bình chọn
19/03/2012 مهريه [fa] phát âm مهريه 0 bình chọn
19/03/2012 فروگذار [fa] phát âm فروگذار 0 bình chọn
19/03/2012 کارتریج [fa] phát âm کارتریج 0 bình chọn
19/03/2012 منازل [fa] phát âm منازل 0 bình chọn
19/03/2012 بلعيده [fa] phát âm بلعيده 0 bình chọn
19/03/2012 عينی [fa] phát âm عينی 0 bình chọn
19/03/2012 مصاديق [fa] phát âm مصاديق 0 bình chọn
19/03/2012 درخور توجه [fa] phát âm درخور توجه 0 bình chọn
19/03/2012 پرینتر [fa] phát âm پرینتر -1 bình chọn
19/03/2012 فرا گرفته [fa] phát âm فرا گرفته 0 bình chọn
19/03/2012 مصون [fa] phát âm مصون 0 bình chọn
19/03/2012 مرز و بوم [fa] phát âm مرز و بوم 0 bình chọn
19/03/2012 به شهادت رساندن [fa] phát âm به شهادت رساندن 0 bình chọn
19/03/2012 در اين راستا [fa] phát âm در اين راستا 0 bình chọn
19/03/2012 چنانکه [fa] phát âm چنانکه 0 bình chọn
19/03/2012 اخترشناس [fa] phát âm اخترشناس 0 bình chọn
19/03/2012 شکرانه [fa] phát âm شکرانه 0 bình chọn
19/03/2012 قتل عام [fa] phát âm قتل عام 0 bình chọn
19/03/2012 پيش دستانه [fa] phát âm پيش دستانه 0 bình chọn
19/03/2012 مگابایت [fa] phát âm مگابایت 0 bình chọn
19/03/2012 علی رغم [fa] phát âm علی رغم 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iran

Liên hệ avafada


Thống kê thành viên

Phát âm: 35

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 3.919


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16.294

Vị thứ theo phát âm: 5.781