Những từ đã phát âm của avafada trong Forvo

Thành viên: avafada Đăng ký phát âm của avafada

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/02/2014 متكبر [fa] phát âm متكبر bình chọn
19/02/2014 تكبر [fa] phát âm تكبر bình chọn
02/11/2012 داركوب كوچك [fa] phát âm داركوب كوچك bình chọn
02/11/2012 ارثیه [fa] phát âm ارثیه bình chọn
02/11/2012 مواد غذایی [fa] phát âm مواد غذایی bình chọn
02/11/2012 زودرنج [fa] phát âm زودرنج bình chọn
02/11/2012 اولیه [fa] phát âm اولیه bình chọn
25/03/2012 هاگ [fa] phát âm هاگ bình chọn
19/03/2012 چه بسا [fa] phát âm چه بسا -1 bình chọn
19/03/2012 مهريه [fa] phát âm مهريه bình chọn
19/03/2012 فروگذار [fa] phát âm فروگذار bình chọn
19/03/2012 کارتریج [fa] phát âm کارتریج bình chọn
19/03/2012 منازل [fa] phát âm منازل bình chọn
19/03/2012 بلعيده [fa] phát âm بلعيده bình chọn
19/03/2012 عينی [fa] phát âm عينی bình chọn
19/03/2012 مصاديق [fa] phát âm مصاديق bình chọn
19/03/2012 درخور توجه [fa] phát âm درخور توجه bình chọn
19/03/2012 پرینتر [fa] phát âm پرینتر -1 bình chọn
19/03/2012 فرا گرفته [fa] phát âm فرا گرفته bình chọn
19/03/2012 مصون [fa] phát âm مصون bình chọn
19/03/2012 مرز و بوم [fa] phát âm مرز و بوم bình chọn
19/03/2012 به شهادت رساندن [fa] phát âm به شهادت رساندن bình chọn
19/03/2012 در اين راستا [fa] phát âm در اين راستا bình chọn
19/03/2012 چنانکه [fa] phát âm چنانکه bình chọn
19/03/2012 اخترشناس [fa] phát âm اخترشناس bình chọn
19/03/2012 شکرانه [fa] phát âm شکرانه bình chọn
19/03/2012 قتل عام [fa] phát âm قتل عام bình chọn
19/03/2012 پيش دستانه [fa] phát âm پيش دستانه bình chọn
19/03/2012 مگابایت [fa] phát âm مگابایت bình chọn
19/03/2012 علی رغم [fa] phát âm علی رغم bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iran

Liên hệ avafada


Thống kê thành viên

Phát âm: 35

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 2.044


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.430

Vị thứ theo phát âm: 4.811