Những từ đã thêm để phát âm của azwatson trong Forvo

Thành viên: azwatson Đăng ký phát âm của azwatson

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
18/01/2013 π [pt] phát âm π Của louiscavalcante
05/09/2012 Saboia Ribeiro [pt] phát âm Saboia Ribeiro Của brazguy
20/08/2011 geleca [pt] phát âm geleca Của Xeckfield
19/08/2011 amido [pt] phát âm amido Của fernando1932
05/08/2011 aguarrás [pt] phát âm aguarrás Của givankiw
05/08/2011 pimba na gorduchinha [pt] phát âm pimba na gorduchinha Của givankiw
05/08/2011 ripa na chulipa [pt] phát âm ripa na chulipa Của givankiw
23/06/2011 meados [pt] phát âm meados Của fabiosalgado
29/12/2010 lenços de papel [pt] phát âm lenços de papel Của Stelzer
14/12/2010 squash [pt] phát âm squash Của Fudistic
25/10/2010 quinquilharias [pt] phát âm quinquilharias Của pathgs
13/10/2010 Rúpia [pt] phát âm Rúpia Của pathgs
09/10/2010 titica [pt] phát âm titica Của melbastos
04/10/2010 shapear [pt] phát âm shapear Của pathgs
03/10/2010 Alaia [pt] phát âm Alaia Của evertonouriques
03/10/2010 triquilha [pt] phát âm triquilha Của edsonsilva
30/09/2010 Nova Jérsei [pt] phát âm Nova Jérsei Của Daval
27/09/2010 bumbumzinho [pt] phát âm bumbumzinho Của reinaldojr
24/09/2010 empresa falida [pt] phát âm empresa falida Của edivastks
21/09/2010 medula óssea [pt] phát âm medula óssea Của feabiu
21/09/2010 fuck you [en] phát âm fuck you Của x_WoofyWoo_x
21/09/2010 paddleboard [en] phát âm paddleboard 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/09/2010 Alexander [pt] phát âm Alexander Của Sumaia
20/09/2010 desfolhante [pt] phát âm desfolhante Của costruba
20/09/2010 herbicida [pt] phát âm herbicida Của costruba
20/09/2010 ácido cianídrico [pt] phát âm ácido cianídrico Của evertonouriques
18/09/2010 lapalissada [pt] phát âm lapalissada Của reinaldojr

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ azwatson


Thống kê thành viên

Phát âm: 22 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 27

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 10.942


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.201

Vị thứ theo phát âm: 8.038