Những từ đã phát âm của bananaman trong Forvo

Thành viên: bananaman Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của bananaman

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/08/2013 asparagus [en] phát âm asparagus bình chọn
04/08/2013 Samantha [en] phát âm Samantha bình chọn
04/08/2013 Scarlett [en] phát âm Scarlett bình chọn
04/08/2013 abbreviation [en] phát âm abbreviation bình chọn
04/08/2013 instead of [en] phát âm instead of bình chọn
04/08/2013 John Lewis [en] phát âm John Lewis bình chọn
04/08/2013 Coca-Cola [en] phát âm Coca-Cola bình chọn
04/08/2013 skiving [en] phát âm skiving bình chọn
11/11/2012 citrin [en] phát âm citrin bình chọn
10/11/2012 Clapham South [en] phát âm Clapham South -1 bình chọn
10/11/2012 zoophobia [en] phát âm zoophobia bình chọn
10/11/2012 Ferguson [en] phát âm Ferguson bình chọn
10/11/2012 National Media Museum [en] phát âm National Media Museum bình chọn
10/11/2012 Museum of Science and Industry [en] phát âm Museum of Science and Industry bình chọn
10/11/2012 orthonormality [en] phát âm orthonormality -1 bình chọn
10/11/2012 Science Museum [en] phát âm Science Museum bình chọn
10/11/2012 unheeded [en] phát âm unheeded bình chọn
10/11/2012 Warwick Avenue [en] phát âm Warwick Avenue bình chọn
10/11/2012 exclamation [en] phát âm exclamation 1 bình chọn
10/11/2012 clamant [en] phát âm clamant bình chọn
10/11/2012 acclamation [en] phát âm acclamation 1 bình chọn
10/11/2012 acclaim [en] phát âm acclaim 1 bình chọn
10/11/2012 citrinin [en] phát âm citrinin bình chọn
10/11/2012 citrine [en] phát âm citrine bình chọn
18/06/2012 important [en] phát âm important 0 bình chọn
11/06/2012 1990s [en] phát âm 1990s bình chọn
09/06/2012 Dame Elizabeth Maconchy [en] phát âm Dame Elizabeth Maconchy bình chọn
09/06/2012 Ellen [en] phát âm Ellen bình chọn
09/06/2012 Erika [en] phát âm Erika bình chọn
09/06/2012 Daisy [en] phát âm Daisy bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Web: http://rhinospike.com/profiles/profile/bananaman/

Liên hệ bananaman


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.604 (82 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 25

Bình chọn: 281 bình chọn

Số lần xem trang: 55.000


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.887

Vị thứ theo phát âm: 171