Những từ đã phát âm của bananaman trong Forvo

Thành viên: bananaman Đăng ký phát âm của bananaman

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/08/2014 one step ahead [en] phát âm one step ahead 0 bình chọn
11/08/2014 humvee [en] phát âm humvee 0 bình chọn
11/08/2014 1000 [en] phát âm 1000 0 bình chọn
11/08/2014 100 [en] phát âm 100 0 bình chọn
11/08/2014 Volly [en] phát âm Volly 0 bình chọn
11/08/2014 Green [en] phát âm Green 0 bình chọn
11/08/2014 plead [en] phát âm plead 0 bình chọn
20/05/2014 postseason [en] phát âm postseason 0 bình chọn
20/05/2014 scoreless [en] phát âm scoreless 0 bình chọn
20/05/2014 pre-publication [en] phát âm pre-publication 0 bình chọn
20/05/2014 teradata [en] phát âm teradata 0 bình chọn
20/05/2014 creamer [en] phát âm creamer 0 bình chọn
20/05/2014 sang [en] phát âm sang 0 bình chọn
04/08/2013 asparagus [en] phát âm asparagus 0 bình chọn
04/08/2013 Samantha [en] phát âm Samantha 0 bình chọn
04/08/2013 Scarlett [en] phát âm Scarlett 0 bình chọn
04/08/2013 abbreviation [en] phát âm abbreviation 0 bình chọn
04/08/2013 instead of [en] phát âm instead of 0 bình chọn
04/08/2013 John Lewis [en] phát âm John Lewis 0 bình chọn
04/08/2013 Coca-Cola [en] phát âm Coca-Cola 0 bình chọn
04/08/2013 skiving [en] phát âm skiving 0 bình chọn
11/11/2012 citrin [en] phát âm citrin 0 bình chọn
10/11/2012 Clapham South [en] phát âm Clapham South -1 bình chọn
10/11/2012 zoophobia [en] phát âm zoophobia 0 bình chọn
10/11/2012 Ferguson [en] phát âm Ferguson 0 bình chọn
10/11/2012 National Media Museum [en] phát âm National Media Museum 0 bình chọn
10/11/2012 Museum of Science and Industry [en] phát âm Museum of Science and Industry 0 bình chọn
10/11/2012 orthonormality [en] phát âm orthonormality -1 bình chọn
10/11/2012 Science Museum [en] phát âm Science Museum 0 bình chọn
10/11/2012 unheeded [en] phát âm unheeded 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ bananaman


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.591 (85 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 27

Bình chọn: 316 bình chọn

Số lần xem trang: 65.513


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.965

Vị thứ theo phát âm: 189