Những từ đã phát âm của bhsriram trong Forvo

Thành viên: bhsriram Đăng ký phát âm của bhsriram

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/02/2011 thechadu [te] phát âm thechadu bình chọn
24/02/2011 Damaru [te] phát âm Damaru bình chọn
24/02/2011 chepavu [te] phát âm chepavu bình chọn
24/02/2011 avunu [te] phát âm avunu bình chọn
24/02/2011 telugu lo cheppu [te] phát âm telugu lo cheppu bình chọn
24/02/2011 neeku ela telsu [te] phát âm neeku ela telsu bình chọn
24/02/2011 em chepali [te] phát âm em chepali bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ấn Độ

Liên hệ bhsriram


Thống kê thành viên

Phát âm: 7

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 1.775


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 13.677