Những từ đã phát âm của bigjapi trong Forvo

Thành viên: bigjapi Đăng ký phát âm của bigjapi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2012 llave [es] phát âm llave 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ bigjapi


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 2.051


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 39.009