Những từ đã phát âm của billyjean trong Forvo Trang 9.

Thành viên: billyjean Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của billyjean

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/05/2010 specifikujícím [cs] phát âm specifikujícím bình chọn
26/05/2010 specifikujícího [cs] phát âm specifikujícího bình chọn
26/05/2010 specifikující [cs] phát âm specifikující bình chọn
26/05/2010 specifikují [cs] phát âm specifikují bình chọn
26/05/2010 specifiku [cs] phát âm specifiku bình chọn
26/05/2010 specifikovat [cs] phát âm specifikovat bình chọn
26/05/2010 specifikuje [cs] phát âm specifikuje bình chọn
26/05/2010 spekter [cs] phát âm spekter bình chọn
26/05/2010 specifikou [cs] phát âm specifikou bình chọn
26/05/2010 specifikem [cs] phát âm specifikem bình chọn
26/05/2010 specifikačními [cs] phát âm specifikačními bình chọn
26/05/2010 specifikačního [cs] phát âm specifikačního bình chọn
26/05/2010 specifikačních [cs] phát âm specifikačních bình chọn
26/05/2010 specifikační [cs] phát âm specifikační bình chọn
26/05/2010 specifikacím [cs] phát âm specifikacím bình chọn
26/05/2010 specifikacích [cs] phát âm specifikacích bình chọn
26/05/2010 specifikaci [cs] phát âm specifikaci bình chọn
26/05/2010 specifikách [cs] phát âm specifikách bình chọn
26/05/2010 specifikacemi [cs] phát âm specifikacemi bình chọn
26/05/2010 specifikace [cs] phát âm specifikace bình chọn
26/05/2010 specifika [cs] phát âm specifika bình chọn
26/05/2010 specifik [cs] phát âm specifik bình chọn
25/05/2010 zobcová flétna [cs] phát âm zobcová flétna bình chọn
25/05/2010 ukulele [cs] phát âm ukulele -1 bình chọn
25/05/2010 tympány [cs] phát âm tympány bình chọn
25/05/2010 tuba [cs] phát âm tuba bình chọn
25/05/2010 trombón [cs] phát âm trombón bình chọn
25/05/2010 saxofon [cs] phát âm saxofon bình chọn
25/05/2010 příčná flétna [cs] phát âm příčná flétna bình chọn
25/05/2010 mandolína [cs] phát âm mandolína bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Liên hệ billyjean


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.182 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 162

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 40.128


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 807

Vị thứ theo phát âm: 231