Những từ đã phát âm của billyjean trong Forvo Trang 9.

Thành viên: billyjean Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của billyjean

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/05/2010 specifikovat [cs] phát âm specifikovat 0 bình chọn
26/05/2010 specifikuje [cs] phát âm specifikuje 0 bình chọn
26/05/2010 spekter [cs] phát âm spekter 0 bình chọn
26/05/2010 specifikou [cs] phát âm specifikou 0 bình chọn
26/05/2010 specifikem [cs] phát âm specifikem 0 bình chọn
26/05/2010 specifikačními [cs] phát âm specifikačními 0 bình chọn
26/05/2010 specifikačního [cs] phát âm specifikačního 0 bình chọn
26/05/2010 specifikačních [cs] phát âm specifikačních 0 bình chọn
26/05/2010 specifikační [cs] phát âm specifikační 0 bình chọn
26/05/2010 specifikacím [cs] phát âm specifikacím 0 bình chọn
26/05/2010 specifikacích [cs] phát âm specifikacích 0 bình chọn
26/05/2010 specifikaci [cs] phát âm specifikaci 0 bình chọn
26/05/2010 specifikách [cs] phát âm specifikách 0 bình chọn
26/05/2010 specifikacemi [cs] phát âm specifikacemi 0 bình chọn
26/05/2010 specifikace [cs] phát âm specifikace 0 bình chọn
26/05/2010 specifika [cs] phát âm specifika 0 bình chọn
26/05/2010 specifik [cs] phát âm specifik 0 bình chọn
25/05/2010 zobcová flétna [cs] phát âm zobcová flétna 0 bình chọn
25/05/2010 ukulele [cs] phát âm ukulele -1 bình chọn
25/05/2010 tympány [cs] phát âm tympány 0 bình chọn
25/05/2010 tuba [cs] phát âm tuba 0 bình chọn
25/05/2010 trombón [cs] phát âm trombón 0 bình chọn
25/05/2010 saxofon [cs] phát âm saxofon 0 bình chọn
25/05/2010 příčná flétna [cs] phát âm příčná flétna 0 bình chọn
25/05/2010 mandolína [cs] phát âm mandolína 0 bình chọn
25/05/2010 mandola [cs] phát âm mandola 0 bình chọn
25/05/2010 loutna [cs] phát âm loutna 0 bình chọn
25/05/2010 lesní roh [cs] phát âm lesní roh 0 bình chọn
25/05/2010 kontrabas [cs] phát âm kontrabas 0 bình chọn
25/05/2010 klarinet [cs] phát âm klarinet 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Cộng hòa Séc

Liên hệ billyjean


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.117 (14 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 164

Bình chọn: 15 bình chọn

Số lần xem trang: 53.157


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 976

Vị thứ theo phát âm: 308