Những từ đã phát âm của blobby27 trong Forvo

Thành viên: blobby27 Đăng ký phát âm của blobby27

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/11/2012 sure [en] phát âm sure 0 bình chọn
16/11/2012 piety [en] phát âm piety 0 bình chọn
16/11/2012 Norwegian [en] phát âm Norwegian 0 bình chọn
16/11/2012 aquarium [en] phát âm aquarium 0 bình chọn
16/11/2012 defense [en] phát âm defense 1 bình chọn
16/11/2012 rain [en] phát âm rain 0 bình chọn
16/11/2012 ego [en] phát âm ego -1 bình chọn
16/11/2012 understand [en] phát âm understand 0 bình chọn
16/11/2012 book [en] phát âm book 0 bình chọn
16/11/2012 invalidly [en] phát âm invalidly 0 bình chọn
16/11/2012 low-fat [en] phát âm low-fat 0 bình chọn
16/11/2012 defragmentation [en] phát âm defragmentation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ blobby27


Thống kê thành viên

Phát âm: 12 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 4.433


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 12.324