Những từ đã thêm để phát âm của bmorison trong Forvo

Thành viên: bmorison Đăng ký phát âm của bmorison

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
15/04/2012 Eleanor Rigby [en] phát âm Eleanor Rigby 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ bmorison


Thống kê thành viên

Phát âm: 3 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 4.146


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 38.366

Vị thứ theo phát âm: 23.925