Những từ đã phát âm của boss13055 trong Forvo

Thành viên: boss13055 Đăng ký phát âm của boss13055

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2010 片仮名 [ja] phát âm 片仮名 bình chọn
23/03/2010 有利 [ja] phát âm 有利 bình chọn
23/03/2010 何らか [ja] phát âm 何らか bình chọn
23/03/2010 shuriken [ja] phát âm shuriken bình chọn
23/03/2010 tsukemono [ja] phát âm tsukemono bình chọn
17/03/2010 jokichi [ja] phát âm jokichi bình chọn
17/03/2010 sachi [ja] phát âm sachi bình chọn
17/03/2010 [ja] phát âm 又 bình chọn
17/03/2010 先ず [ja] phát âm 先ず bình chọn
17/03/2010 先に [ja] phát âm 先に bình chọn
17/03/2010 Kunihiko Takeda [ja] phát âm Kunihiko Takeda bình chọn
17/03/2010 月の子供 [ja] phát âm 月の子供 bình chọn
17/03/2010 とく [ja] phát âm とく bình chọn
17/03/2010 ひとつの [ja] phát âm ひとつの bình chọn
17/03/2010 kokoro [ja] phát âm kokoro bình chọn
17/03/2010 kuroi [ja] phát âm kuroi bình chọn
17/03/2010 kaiseki [ja] phát âm kaiseki bình chọn
17/03/2010 akari [ja] phát âm akari bình chọn
17/03/2010 Dozo [ja] phát âm Dozo bình chọn
17/03/2010 どうもありがとう [ja] phát âm どうもありがとう bình chọn
17/03/2010 伝説の白いトラ [ja] phát âm 伝説の白いトラ bình chọn
17/03/2010 sessha [ja] phát âm sessha bình chọn
17/03/2010 gomen [ja] phát âm gomen bình chọn
17/03/2010 みょうちょう [ja] phát âm みょうちょう bình chọn
17/03/2010 yuri [ja] phát âm yuri bình chọn
17/03/2010 doujin [ja] phát âm doujin bình chọn
17/03/2010 okaeri [ja] phát âm okaeri bình chọn
17/03/2010 Tadaima [ja] phát âm Tadaima bình chọn
17/03/2010 youkai [ja] phát âm youkai bình chọn
17/03/2010 よろしくおねがいします [ja] phát âm よろしくおねがいします bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nhật Bản

Liên hệ boss13055


Thống kê thành viên

Phát âm: 155 (13 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 28

Bình chọn: 14 bình chọn

Số lần xem trang: 14.662


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.609

Vị thứ theo phát âm: 1.438