Những từ đã phát âm của brad trong Forvo

Thành viên: brad Đăng ký phát âm của brad

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2008 Barbie [en] phát âm Barbie 0 bình chọn
05/04/2008 sawubona [zu] phát âm sawubona 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 phthisis [en] phát âm phthisis 0 bình chọn
05/04/2008 deprecated [en] phát âm deprecated 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ brad


Thống kê thành viên

Phát âm: 4 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 10.814


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 36.227

Vị thứ theo phát âm: 21.766