Những từ đã phát âm của bragi07 trong Forvo

Thành viên: bragi07 Đăng ký phát âm của bragi07

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/12/2009 Nightwish [en] phát âm Nightwish 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 Sloane [en] phát âm Sloane 0 bình chọn
15/12/2009 McLean [en] phát âm McLean 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 McInerney [en] phát âm McInerney 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 Bickerstaff [en] phát âm Bickerstaff 0 bình chọn
15/12/2009 Jerker [en] phát âm Jerker 0 bình chọn
15/12/2009 Gareth Coughlan [en] phát âm Gareth Coughlan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 Padraig Amond [en] phát âm Padraig Amond 0 bình chọn
15/12/2009 Faherty [en] phát âm Faherty 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2009 Spur [en] phát âm Spur 1 bình chọn
15/12/2009 Worcestershire [en] phát âm Worcestershire 2 bình chọn
11/12/2009 lumpish [en] phát âm lumpish 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/12/2009 pushover (noun) [en] phát âm pushover (noun) 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/12/2009 all alone [en] phát âm all alone 0 bình chọn
10/12/2009 Northern Ireland [en] phát âm Northern Ireland 2 bình chọn
10/12/2009 Gloucester [en] phát âm Gloucester 1 bình chọn
10/12/2009 Pemigewasset River [en] phát âm Pemigewasset River 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 route [en] phát âm route 0 bình chọn
10/12/2009 Lake Waukewan [en] phát âm Lake Waukewan 0 bình chọn
10/12/2009 Lake Winnisquam [en] phát âm Lake Winnisquam 0 bình chọn
10/12/2009 Lake Winnipesaukee [en] phát âm Lake Winnipesaukee 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Swampscott [en] phát âm Swampscott 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Mount Wachusett [en] phát âm Mount Wachusett 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 hyannis [en] phát âm hyannis 0 bình chọn
10/12/2009 Cuttyhunk Island [en] phát âm Cuttyhunk Island 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Chicopee [en] phát âm Chicopee 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Cohasset [en] phát âm Cohasset 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Chappaquiddick Island [en] phát âm Chappaquiddick Island 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Acushnet [en] phát âm Acushnet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2009 Natick [en] phát âm Natick 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

I have lived in the South Shore, MA for about 17 years. My mother is from Lynn (North Shore), MA and my father is from Scituate (South Shore), MA.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ bragi07


Thống kê thành viên

Phát âm: 70 (24 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 19

Bình chọn: 36 bình chọn

Số lần xem trang: 15.758


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.222

Vị thứ theo phát âm: 3.492