Những từ đã phát âm của brenky89 trong Forvo

Thành viên: brenky89 Đăng ký phát âm của brenky89

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/06/2012 performative [en] phát âm performative 0 bình chọn
23/06/2012 terminals [en] phát âm terminals 0 bình chọn
23/06/2012 luxuries [en] phát âm luxuries 0 bình chọn
23/06/2012 necessities [en] phát âm necessities 0 bình chọn
23/06/2012 messed up [en] phát âm messed up 2 bình chọn
23/06/2012 thirty first [en] phát âm thirty first 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/06/2012 intimidated [en] phát âm intimidated 1 bình chọn
23/06/2012 Mt Hamilton [en] phát âm Mt Hamilton 0 bình chọn
23/06/2012 restating [en] phát âm restating 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/06/2012 saute [en] phát âm saute 1 bình chọn
23/06/2012 society [en] phát âm society 2 bình chọn
23/06/2012 pure [en] phát âm pure 2 bình chọn
23/06/2012 falcon [en] phát âm falcon 4 bình chọn
23/06/2012 Monarchs [en] phát âm Monarchs 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Canada

Liên hệ brenky89


Thống kê thành viên

Phát âm: 14 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 3.796


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 11.251