Những từ đã phát âm của brpadali trong Forvo

Thành viên: brpadali Đăng ký phát âm của brpadali

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/04/2013 camperone [it] phát âm camperone bình chọn
14/04/2013 autocritica [it] phát âm autocritica bình chọn
14/04/2013 audacissimi [it] phát âm audacissimi bình chọn
14/04/2013 avresti [it] phát âm avresti bình chọn
14/04/2013 autofficina [it] phát âm autofficina bình chọn
14/04/2013 Auditel [it] phát âm Auditel bình chọn
14/04/2013 autoadesivo [it] phát âm autoadesivo bình chọn
14/04/2013 autodidatta [it] phát âm autodidatta bình chọn
14/04/2013 IELTS [en] phát âm IELTS bình chọn
16/08/2011 ibuprofen [en] phát âm ibuprofen -1 bình chọn
01/06/2011 referendum [it] phát âm referendum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/03/2010 che figata [it] phát âm che figata bình chọn
05/03/2010 che figo [it] phát âm che figo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/03/2010 ciao bella [it] phát âm ciao bella 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/03/2010 amore [it] phát âm amore bình chọn
05/03/2010 coccola [it] phát âm coccola bình chọn
05/03/2010 pisello [it] phát âm pisello 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/03/2010 cacca [it] phát âm cacca 1 bình chọn
05/03/2010 stronzo [it] phát âm stronzo 1 bình chọn
05/03/2010 vaffanculo [it] phát âm vaffanculo 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/03/2010 abbraccio [it] phát âm abbraccio bình chọn
05/03/2010 cordiali saluti [it] phát âm cordiali saluti bình chọn
05/03/2010 Paola [it] phát âm Paola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/03/2010 bagascia [it] phát âm bagascia bình chọn
05/03/2010 Culattoni [it] phát âm Culattoni bình chọn
05/03/2010 Porca troia [it] phát âm Porca troia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/03/2010 telecronaca [it] phát âm telecronaca bình chọn
05/03/2010 orto [it] phát âm orto bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ brpadali


Thống kê thành viên

Phát âm: 28 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 5.975


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.923

Vị thứ theo phát âm: 5.700