Những từ đã phát âm của brunett83 trong Forvo

Thành viên: brunett83 Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/11/2013 des noix ! [fr] phát âm des noix ! 0 bình chọn
30/11/2013 faire sa violette [fr] phát âm faire sa violette 0 bình chọn
30/11/2013 des haricots ! [fr] phát âm des haricots ! 0 bình chọn
30/11/2013 bleu pervenche [fr] phát âm bleu pervenche 0 bình chọn
30/11/2013 vieille branche [fr] phát âm vieille branche 0 bình chọn
30/11/2013 feuille de chou [fr] phát âm feuille de chou 0 bình chọn
30/11/2013 le bâtiment [fr] phát âm le bâtiment 0 bình chọn
30/11/2013 mauvaise herbe [fr] phát âm mauvaise herbe 0 bình chọn
01/06/2013 d'encaissement [fr] phát âm d'encaissement 0 bình chọn
01/06/2013 hérons [fr] phát âm hérons 0 bình chọn
17/02/2012 Bodin [fr] phát âm Bodin 0 bình chọn
07/12/2011 De 26 ans [fr] phát âm De 26 ans 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2011 présenté [fr] phát âm présenté 0 bình chọn
24/09/2011 villas [fr] phát âm villas 0 bình chọn
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] phát âm Jacques Castérède 0 bình chọn
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] phát âm Thierry Bleuze 0 bình chọn
24/09/2011 Jaques Blot [fr] phát âm Jaques Blot 0 bình chọn
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] phát âm Sylvie Delassus 0 bình chọn
24/09/2011 groseillier [fr] phát âm groseillier 0 bình chọn
24/09/2011 flamant [fr] phát âm flamant 0 bình chọn
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] phát âm lionel Bringuier 0 bình chọn
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] phát âm Marcelle Geneste 0 bình chọn
23/09/2011 Pouzeratte [fr] phát âm Pouzeratte 0 bình chọn
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] phát âm Janine Euvrard 0 bình chọn
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] phát âm Frédérique Gueneau 0 bình chọn
23/09/2011 Claude Broussy [fr] phát âm Claude Broussy 0 bình chọn
23/09/2011 Colette Ledannois [fr] phát âm Colette Ledannois 0 bình chọn
23/09/2011 Catherine Clément [fr] phát âm Catherine Clément 0 bình chọn
22/09/2011 Il buio si avvicina [it] phát âm Il buio si avvicina 0 bình chọn
22/09/2011 Anouchka [fr] phát âm Anouchka 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

je suis une grande passionnée de langues étrangères, de voyages et de culture.

Mi piacciono le lingue straniere, i viaggi e l'Italia. Sono molto curiosa. Non esitate se avete commenti da farmi o se volete semplicemente chattare con persone straniere.

I'm kind of foreign languages, travelling and I'm very curious. Don't hesitate to comment on my pronunciations or to contact me if you're interested in chatting with foreign people !

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ brunett83


Thống kê thành viên

Phát âm: 525 (45 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 28

Bình chọn: 50 bình chọn

Số lần xem trang: 30.282


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.874

Vị thứ theo phát âm: 516