Những từ đã phát âm của brunett83 trong Forvo

Thành viên: brunett83 Đăng ký phát âm của brunett83

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/01/2015 des Grandes Tourelles [fr] phát âm des Grandes Tourelles 0 bình chọn
29/01/2015 Montée des Pionniers [fr] phát âm Montée des Pionniers 0 bình chọn
29/01/2015 Solweig [fr] phát âm Solweig 0 bình chọn
29/01/2015 le B.A.-BA [fr] phát âm le B.A.-BA 0 bình chọn
08/12/2014 morphogramme [fr] phát âm morphogramme 0 bình chọn
01/12/2014 Kawaii [fr] phát âm Kawaii 0 bình chọn
16/11/2014 pornografia [it] phát âm pornografia 0 bình chọn
16/11/2014 des garçons [fr] phát âm des garçons 0 bình chọn
15/11/2014 traversées [fr] phát âm traversées 0 bình chọn
15/11/2014 inutilisables [fr] phát âm inutilisables 0 bình chọn
15/11/2014 d’infanterie [fr] phát âm d’infanterie 0 bình chọn
15/11/2014 riverains [fr] phát âm riverains 0 bình chọn
15/11/2014 est tenu [fr] phát âm est tenu 0 bình chọn
15/11/2014 maximales [fr] phát âm maximales 0 bình chọn
15/11/2014 Claude Chanel [fr] phát âm Claude Chanel 0 bình chọn
15/11/2014 Villiers-les-Hauts [fr] phát âm Villiers-les-Hauts 0 bình chọn
15/11/2014 Antoine Rabin [fr] phát âm Antoine Rabin 0 bình chọn
15/11/2014 d’intersection [fr] phát âm d’intersection 0 bình chọn
15/11/2014 hors agglomération [fr] phát âm hors agglomération 0 bình chọn
15/11/2014 appropriés [fr] phát âm appropriés 0 bình chọn
15/11/2014 maires [fr] phát âm maires 0 bình chọn
15/11/2014 papier buvard [fr] phát âm papier buvard 0 bình chọn
15/11/2014 ces derniers jours [fr] phát âm ces derniers jours 0 bình chọn
15/11/2014 pullover, tricot [fr] phát âm pullover, tricot 0 bình chọn
15/11/2014 limitations [fr] phát âm limitations 0 bình chọn
15/11/2014 Vous jouez au football [fr] phát âm Vous jouez au football 1 bình chọn
15/11/2014 Nous jouons au tennis [fr] phát âm Nous jouons au tennis -1 bình chọn
15/11/2014 Ils jouent au basket [fr] phát âm Ils jouent au basket 0 bình chọn
15/11/2014 Nous ne jouons pas [fr] phát âm Nous ne jouons pas 0 bình chọn
08/11/2014 aver culo [it] phát âm aver culo 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

je suis une grande passionnée de langues étrangères, de voyages et de culture.

Mi piacciono le lingue straniere, i viaggi e l'Italia. Sono molto curiosa. Non esitate se avete commenti da farmi o se volete semplicemente chattare con persone straniere.

I'm kind of foreign languages, travelling and I'm very curious. Don't hesitate to comment on my pronunciations or to contact me if you're interested in chatting with foreign people !

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ brunett83


Thống kê thành viên

Phát âm: 561 (52 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 32

Bình chọn: 60 bình chọn

Số lần xem trang: 36.862


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.941

Vị thứ theo phát âm: 538