Những từ đã phát âm của buzenval trong Forvo

Thành viên: buzenval Đăng ký phát âm của buzenval

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/04/2011 Quai de la Gare [fr] phát âm Quai de la Gare 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/04/2011 Javel-André Citroën [fr] phát âm Javel-André Citroën bình chọn
27/04/2011 Sèvres — Lecourbe [fr] phát âm Sèvres — Lecourbe bình chọn
27/04/2011 Dugommier [fr] phát âm Dugommier bình chọn
27/04/2011 Passy [fr] phát âm Passy bình chọn
27/04/2011 Censier-Daubenton [fr] phát âm Censier-Daubenton bình chọn
27/04/2011 Suresnes [fr] phát âm Suresnes bình chọn
27/04/2011 Villeneuve-la-Garenne [fr] phát âm Villeneuve-la-Garenne bình chọn
27/04/2011 Pont Neuf [fr] phát âm Pont Neuf bình chọn
27/04/2011 Créteil — Université [fr] phát âm Créteil — Université bình chọn
27/04/2011 Boissière [fr] phát âm Boissière bình chọn
27/04/2011 Bel-Air [fr] phát âm Bel-Air bình chọn
27/04/2011 Picpus [fr] phát âm Picpus bình chọn
27/04/2011 Quai De La Rapée [fr] phát âm Quai De La Rapée bình chọn
27/04/2011 Bréguet-Sabin [fr] phát âm Bréguet-Sabin bình chọn
27/04/2011 Saint-Marcel [fr] phát âm Saint-Marcel bình chọn
27/04/2011 Richard-Lenoir [fr] phát âm Richard-Lenoir bình chọn
27/04/2011 cité [fr] phát âm cité bình chọn
27/04/2011 Etienne Marcel [fr] phát âm Etienne Marcel bình chọn
27/04/2011 Château d'Eau [fr] phát âm Château d'Eau bình chọn
26/04/2011 Saint-Michel [fr] phát âm Saint-Michel bình chọn
26/04/2011 Cité Universitaire [fr] phát âm Cité Universitaire bình chọn
26/04/2011 Nanterre — Université [fr] phát âm Nanterre — Université bình chọn
26/04/2011 Jacques Bonsergent [fr] phát âm Jacques Bonsergent bình chọn
26/04/2011 Gilles Villeneuve [fr] phát âm Gilles Villeneuve bình chọn
26/04/2011 Porte de Pantin [fr] phát âm Porte de Pantin bình chọn
26/04/2011 Saint-Sulpice [fr] phát âm Saint-Sulpice bình chọn
26/04/2011 Saint-Placide [fr] phát âm Saint-Placide bình chọn
26/04/2011 Château Rouge [fr] phát âm Château Rouge bình chọn
26/04/2011 Cour Saint-Émilion [fr] phát âm Cour Saint-Émilion bình chọn
1 2 3 4 5 6 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ buzenval


Thống kê thành viên

Phát âm: 177 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 80

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 11.984


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.300

Vị thứ theo phát âm: 1.290