Những từ đã phát âm của camillette trong Forvo Trang 2.

Thành viên: camillette Đăng ký phát âm của camillette

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/10/2011 Belzébuth [fr] phát âm Belzébuth 0 bình chọn
13/10/2011 Manuel Valls [fr] phát âm Manuel Valls 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ camillette


Thống kê thành viên

Phát âm: 32 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 8.486


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 6.416