Những từ đã phát âm của carla3minutos trong Forvo

Thành viên: carla3minutos Đăng ký phát âm của carla3minutos

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/07/2009 allanar [es] phát âm allanar 0 bình chọn
22/07/2009 seguros [es] phát âm seguros 0 bình chọn
22/07/2009 Porteña [es] phát âm Porteña 0 bình chọn
22/07/2009 lluvia [es] phát âm lluvia -2 bình chọn
22/07/2009 muñeca [es] phát âm muñeca 1 bình chọn
22/07/2009 Rafael María Baralt [es] phát âm Rafael María Baralt 0 bình chọn
22/07/2009 pienso [es] phát âm pienso 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Argentina

Liên hệ carla3minutos


Thống kê thành viên

Phát âm: 7

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 4.637


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 25.407

Vị thứ theo phát âm: 16.804