Những từ đã phát âm của carroll27 trong Forvo

Thành viên: carroll27 Đăng ký phát âm của carroll27

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/04/2010 cocaine [en] phát âm cocaine 1 bình chọn
12/04/2010 American [en] phát âm American 0 bình chọn
12/04/2010 Nazi [en] phát âm Nazi 0 bình chọn
12/04/2010 cunt [en] phát âm cunt 0 bình chọn
12/04/2010 fuck [en] phát âm fuck -1 bình chọn
12/04/2010 exploration [en] phát âm exploration 0 bình chọn
12/04/2010 Urban [en] phát âm Urban 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/04/2010 wash [en] phát âm wash 1 bình chọn
12/04/2010 residential [en] phát âm residential 0 bình chọn
12/04/2010 tubular [en] phát âm tubular 0 bình chọn
12/04/2010 incentive [en] phát âm incentive 5 bình chọn
12/04/2010 vagina [en] phát âm vagina 1 bình chọn
12/04/2010 milk [en] phát âm milk 1 bình chọn
12/04/2010 different [en] phát âm different 6 bình chọn
12/04/2010 basil [en] phát âm basil 3 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ carroll27


Thống kê thành viên

Phát âm: 15 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 8.341


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 10.719