Những từ đã phát âm của cat4rock trong Forvo

Thành viên: cat4rock Đăng ký phát âm của cat4rock

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/04/2011 skifs [sv] phát âm skifs 0 bình chọn
18/04/2011 tunnelbanor [sv] phát âm tunnelbanor 0 bình chọn
18/04/2011 ugnsäker [sv] phát âm ugnsäker 0 bình chọn
02/04/2011 Ytterby [sv] phát âm Ytterby 0 bình chọn
02/04/2011 Leroy Anderson [sv] phát âm Leroy Anderson 0 bình chọn
02/04/2011 solhettan [sv] phát âm solhettan 0 bình chọn
02/04/2011 Nils Bosson [sv] phát âm Nils Bosson 0 bình chọn
02/04/2011 presskar [sv] phát âm presskar 0 bình chọn
02/04/2011 Konfidentiellt [sv] phát âm Konfidentiellt 0 bình chọn
02/04/2011 mantlar [sv] phát âm mantlar 0 bình chọn
02/04/2011 Studie [sv] phát âm Studie 0 bình chọn
02/04/2011 satstryck [sv] phát âm satstryck 0 bình chọn
02/04/2011 arrendatorer [sv] phát âm arrendatorer 0 bình chọn
02/04/2011 Per-Olov Löwdin [sv] phát âm Per-Olov Löwdin 0 bình chọn
02/04/2011 skogsturken [sv] phát âm skogsturken 0 bình chọn
02/04/2011 licensiering [sv] phát âm licensiering 0 bình chọn
02/04/2011 Betalningsmodellen [sv] phát âm Betalningsmodellen 0 bình chọn
02/04/2011 Leja [sv] phát âm Leja 0 bình chọn
02/04/2011 gödkalvar [sv] phát âm gödkalvar 0 bình chọn
02/04/2011 projektplanering [sv] phát âm projektplanering 0 bình chọn
02/04/2011 Införandeplan [sv] phát âm Införandeplan 0 bình chọn
02/04/2011 antaganden [sv] phát âm antaganden 0 bình chọn
02/04/2011 Nulägesbeskrivning [sv] phát âm Nulägesbeskrivning 0 bình chọn
02/04/2011 Omvärldsbevakning [sv] phát âm Omvärldsbevakning 0 bình chọn
02/04/2011 Verksamhetsnytta [sv] phát âm Verksamhetsnytta 0 bình chọn
02/04/2011 prisbild [sv] phát âm prisbild 0 bình chọn
02/04/2011 Bilagor [sv] phát âm Bilagor 0 bình chọn
02/04/2011 optimera [sv] phát âm optimera 0 bình chọn
02/04/2011 skalbar [sv] phát âm skalbar 0 bình chọn
02/04/2011 estlandssvenska [sv] phát âm estlandssvenska 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ cat4rock


Thống kê thành viên

Phát âm: 85

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 7.667


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 26.457

Vị thứ theo phát âm: 2.961