Những từ đã phát âm của ceruleanbill trong Forvo

Thành viên: ceruleanbill Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của ceruleanbill

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/04/2014 systemic lupus erythematosus [en] phát âm systemic lupus erythematosus bình chọn
08/04/2014 Bioclimatology [en] phát âm Bioclimatology bình chọn
01/04/2014 language [en] phát âm language bình chọn
01/04/2014 Mondays [en] phát âm Mondays bình chọn
01/04/2014 learns [en] phát âm learns bình chọn
01/04/2014 attends [en] phát âm attends bình chọn
01/04/2014 spades [en] phát âm spades bình chọn
01/04/2014 ski lodge [en] phát âm ski lodge bình chọn
01/04/2014 at ease [en] phát âm at ease bình chọn
01/04/2014 clear-sightedness [en] phát âm clear-sightedness bình chọn
01/04/2014 outdoorsman [en] phát âm outdoorsman bình chọn
01/04/2014 shakes [en] phát âm shakes bình chọn
01/04/2014 tablecloths [en] phát âm tablecloths bình chọn
01/04/2014 puts [en] phát âm puts bình chọn
17/02/2014 and [en] phát âm and bình chọn
17/02/2014 splurges [en] phát âm splurges bình chọn
17/02/2014 threatens [en] phát âm threatens bình chọn
17/02/2014 hyperextensible [en] phát âm hyperextensible 1 bình chọn
11/02/2014 thy [en] phát âm thy bình chọn
11/02/2014 unallocated [en] phát âm unallocated bình chọn
11/02/2014 gimme five [en] phát âm gimme five bình chọn
10/02/2014 FUD [en] phát âm FUD bình chọn
10/02/2014 reticulo-endothelial [en] phát âm reticulo-endothelial bình chọn
10/02/2014 Atlanta Ripper [en] phát âm Atlanta Ripper bình chọn
30/01/2014 dihydrotestosterone [en] phát âm dihydrotestosterone bình chọn
30/01/2014 George Alexander Louis [en] phát âm George Alexander Louis bình chọn
30/01/2014 narrowness [en] phát âm narrowness bình chọn
30/01/2014 withdrawal symptoms [en] phát âm withdrawal symptoms bình chọn
30/01/2014 terminally [en] phát âm terminally bình chọn
28/01/2014 preimage [en] phát âm preimage bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

I study French. I bake. I read.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ ceruleanbill


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.015 (134 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 64

Bình chọn: 157 bình chọn

Số lần xem trang: 31.651


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.480

Vị thứ theo phát âm: 269