Những từ đã phát âm của ceruleanbill trong Forvo

Thành viên: ceruleanbill Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của ceruleanbill

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2015 Paula Poundstone [en] phát âm Paula Poundstone 0 bình chọn
03/03/2015 Philo T. Farnsworth [en] phát âm Philo T. Farnsworth 0 bình chọn
03/03/2015 James Florio [en] phát âm James Florio 0 bình chọn
03/03/2015 David Paterson [en] phát âm David Paterson 0 bình chọn
03/03/2015 David Dinkins [en] phát âm David Dinkins 0 bình chọn
24/01/2015 what the fuck [en] phát âm what the fuck 0 bình chọn
24/01/2015 lift a finger [en] phát âm lift a finger 0 bình chọn
07/07/2014 stretcher-bearer [en] phát âm stretcher-bearer 0 bình chọn
07/07/2014 self-synchronization [en] phát âm self-synchronization 0 bình chọn
07/07/2014 neurotechnology [en] phát âm neurotechnology 0 bình chọn
07/07/2014 sign of life [en] phát âm sign of life 0 bình chọn
25/05/2014 bain [en] phát âm bain 0 bình chọn
25/05/2014 bunny rabbit [en] phát âm bunny rabbit 0 bình chọn
25/05/2014 zapruder [en] phát âm zapruder 0 bình chọn
12/05/2014 Findlater [en] phát âm Findlater 0 bình chọn
12/05/2014 windscreens [en] phát âm windscreens 0 bình chọn
12/05/2014 octaves [en] phát âm octaves 0 bình chọn
01/05/2014 ectodermal dysplasia [en] phát âm ectodermal dysplasia 0 bình chọn
27/04/2014 dredged [en] phát âm dredged 0 bình chọn
27/04/2014 transceivers [en] phát âm transceivers 0 bình chọn
08/04/2014 systemic lupus erythematosus [en] phát âm systemic lupus erythematosus 0 bình chọn
08/04/2014 Bioclimatology [en] phát âm Bioclimatology 0 bình chọn
01/04/2014 language [en] phát âm language 0 bình chọn
01/04/2014 Mondays [en] phát âm Mondays 0 bình chọn
01/04/2014 learns [en] phát âm learns 0 bình chọn
01/04/2014 attends [en] phát âm attends 0 bình chọn
01/04/2014 spades [en] phát âm spades 0 bình chọn
01/04/2014 ski lodge [en] phát âm ski lodge 2 bình chọn
01/04/2014 at ease [en] phát âm at ease 0 bình chọn
01/04/2014 clear-sightedness [en] phát âm clear-sightedness 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

I study French. I bake. I read.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ ceruleanbill


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.024 (192 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 73

Bình chọn: 239 bình chọn

Số lần xem trang: 44.594


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.660

Vị thứ theo phát âm: 318