Những từ đã phát âm của cllmrn trong Forvo

Thành viên: cllmrn Đăng ký phát âm của cllmrn

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/10/2010 chifferi [it] phát âm chifferi 0 bình chọn

Thông tin thành viên

una traduttrice

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ cllmrn


Thống kê thành viên

Phát âm: 1

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.838


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 38.953