Những từ đã phát âm của come_livro trong Forvo

Thành viên: come_livro Đăng ký phát âm của come_livro

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/05/2013 passar a limpo [pt] phát âm passar a limpo 0 bình chọn
16/05/2013 adiada [pt] phát âm adiada 0 bình chọn
22/02/2013 leonidas da silva [pt] phát âm leonidas da silva 0 bình chọn
07/01/2013 gulodiça [pt] phát âm gulodiça 0 bình chọn
07/01/2013 Fernando Pedroza [pt] phát âm Fernando Pedroza 0 bình chọn
07/01/2013 decalhão [pt] phát âm decalhão 0 bình chọn
07/01/2013 engole [pt] phát âm engole 0 bình chọn
07/01/2013 zilhão [pt] phát âm zilhão 0 bình chọn
07/01/2013 terreno baldio [pt] phát âm terreno baldio 0 bình chọn
07/01/2013 Dario Telles de Menezes [pt] phát âm Dario Telles de Menezes 0 bình chọn
07/01/2013 Mixto Esporte Clube [pt] phát âm Mixto Esporte Clube 0 bình chọn
07/01/2013 pré-existente [pt] phát âm pré-existente 0 bình chọn
06/10/2012 epigrafar [pt] phát âm epigrafar 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ come_livro


Thống kê thành viên

Phát âm: 13

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 3.406


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 11.778