Những từ đã phát âm của conny trong Forvo

Thành viên: conny Đăng ký phát âm của conny

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/07/2011 lamm [sv] phát âm lamm 0 bình chọn
25/07/2011 yxa [sv] phát âm yxa 1 bình chọn
25/07/2011 byxor [sv] phát âm byxor -1 bình chọn
25/07/2011 byxa [sv] phát âm byxa 0 bình chọn
25/07/2011 fluga [sv] phát âm fluga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/07/2011 flyga [sv] phát âm flyga 1 bình chọn
25/07/2011 ubåt [sv] phát âm ubåt 0 bình chọn
25/07/2011 träden [sv] phát âm träden 0 bình chọn
25/07/2011 träd [sv] phát âm träd 0 bình chọn
25/07/2011 Borden [sv] phát âm Borden 0 bình chọn
25/07/2011 bord [sv] phát âm bord 0 bình chọn
25/07/2011 öl [sv] phát âm öl 0 bình chọn
04/09/2009 original [sv] phát âm original 1 bình chọn
04/09/2009 0 [sv] phát âm 0 0 bình chọn
04/09/2009 jättevarmt [sv] phát âm jättevarmt 0 bình chọn
04/09/2009 verkligen [sv] phát âm verkligen 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2009 svin [sv] phát âm svin 1 bình chọn
04/09/2009 kärlek [sv] phát âm kärlek 1 bình chọn
23/02/2009 kvart [sv] phát âm kvart 0 bình chọn
07/11/2008 smeka [sv] phát âm smeka 0 bình chọn
07/11/2008 käka [sv] phát âm käka -1 bình chọn
07/11/2008 radio [sv] phát âm radio 0 bình chọn
07/11/2008 grävaren [sv] phát âm grävaren -1 bình chọn
07/11/2008 softa [sv] phát âm softa 0 bình chọn
07/11/2008 haja [sv] phát âm haja 0 bình chọn
07/11/2008 kex [sv] phát âm kex 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 miniboss [sv] phát âm miniboss 0 bình chọn
07/11/2008 gammelfarfar [sv] phát âm gammelfarfar 0 bình chọn
07/11/2008 dinosaurie [sv] phát âm dinosaurie 0 bình chọn
07/11/2008 tjacka [sv] phát âm tjacka 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

if you want to learn proper Swedish, i'm your guy ;)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ conny


Thống kê thành viên

Phát âm: 126 (23 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 108

Bình chọn: 32 bình chọn

Số lần xem trang: 24.596


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.300

Vị thứ theo phát âm: 2.069