Những từ đã phát âm của conny trong Forvo Trang 4.

Thành viên: conny Đăng ký phát âm của conny

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/11/2008 sushi [sv] phát âm sushi 0 bình chọn
07/11/2008 falukorv [sv] phát âm falukorv 0 bình chọn
07/11/2008 teddybjörn [sv] phát âm teddybjörn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 shaman [sv] phát âm shaman 0 bình chọn
07/11/2008 kvinna [sv] phát âm kvinna 0 bình chọn
07/11/2008 fläskläpp [sv] phát âm fläskläpp 0 bình chọn
07/11/2008 garage [sv] phát âm garage 2 bình chọn
07/11/2008 helvete [sv] phát âm helvete 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 knark [sv] phát âm knark 0 bình chọn
07/11/2008 Galen [sv] phát âm Galen 0 bình chọn
07/11/2008 Gymnastik [sv] phát âm Gymnastik 0 bình chọn
07/11/2008 plastikoperation [sv] phát âm plastikoperation 0 bình chọn
07/11/2008 Fett [sv] phát âm Fett 0 bình chọn
07/11/2008 tvättmedel [sv] phát âm tvättmedel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 skvallerbytta [sv] phát âm skvallerbytta 0 bình chọn
07/11/2008 Systembolaget [sv] phát âm Systembolaget 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 råtta [sv] phát âm råtta 0 bình chọn
07/11/2008 Jan Guillou [sv] phát âm Jan Guillou 0 bình chọn
07/11/2008 giftspindel [sv] phát âm giftspindel 0 bình chọn
07/11/2008 krabat [sv] phát âm krabat 0 bình chọn
07/11/2008 Pistolen [sv] phát âm Pistolen 0 bình chọn
07/11/2008 marodör [sv] phát âm marodör 0 bình chọn
07/11/2008 pistolräka [sv] phát âm pistolräka 0 bình chọn
07/11/2008 snorkråka [sv] phát âm snorkråka 0 bình chọn
07/11/2008 pirat [sv] phát âm pirat 0 bình chọn
07/11/2008 salamander [sv] phát âm salamander 0 bình chọn
07/11/2008 margarinet [sv] phát âm margarinet 0 bình chọn
07/11/2008 margarin [sv] phát âm margarin 0 bình chọn
07/11/2008 cp [sv] phát âm cp -1 bình chọn
07/11/2008 apa [sv] phát âm apa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

if you want to learn proper Swedish, i'm your guy ;)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ conny


Thống kê thành viên

Phát âm: 126 (23 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 108

Bình chọn: 32 bình chọn

Số lần xem trang: 24.417


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.296

Vị thứ theo phát âm: 2.065