Những từ đã thêm để phát âm của coolcat trong Forvo

Thành viên: coolcat Đăng ký phát âm của coolcat

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
29/03/2009 biryani [gu] phát âm biryani 0 bình chọn
29/03/2009 valod [gu] phát âm valod 0 bình chọn
29/03/2009 vadodara [gu] phát âm vadodara 0 bình chọn
28/03/2009 rotli [gu] phát âm rotli 0 bình chọn
28/03/2009 Taj Mahal [ur] phát âm Taj Mahal Của ayeshaashraf

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ coolcat


Thống kê thành viên

Phát âm: 5

Từ đã thêm: 5

Số lần xem trang: 7.459


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 9.832

Vị thứ theo phát âm: 19.440