Những từ đã phát âm của crazy_nutcase_man trong Forvo

Thành viên: crazy_nutcase_man Đăng ký phát âm của crazy_nutcase_man

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/11/2009 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 1 bình chọn
30/11/2009 drought [en] phát âm drought 2 bình chọn
30/11/2009 intimidating [en] phát âm intimidating 0 bình chọn
30/11/2009 toilet paper [en] phát âm toilet paper 0 bình chọn
30/11/2009 Basshunter [en] phát âm Basshunter 0 bình chọn
30/11/2009 Cumbernauld [en] phát âm Cumbernauld 0 bình chọn
30/11/2009 gonapotropin [en] phát âm gonapotropin 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Úc

Liên hệ crazy_nutcase_man


Thống kê thành viên

Phát âm: 7

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 6.060


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 16.829