Những từ đã phát âm của cuichungman trong Forvo

Thành viên: cuichungman Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của cuichungman

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/07/2014 痴線蜘蛛啲蜘蛛絲黐住枝樹枝 [yue] phát âm 痴線蜘蛛啲蜘蛛絲黐住枝樹枝 1 bình chọn
19/07/2014 郵差叔叔送信純熟迅速送出 [yue] phát âm 郵差叔叔送信純熟迅速送出 0 bình chọn
19/07/2014 入食物實驗室撳實十個緊急掣 [yue] phát âm 入食物實驗室撳實十個緊急掣 1 bình chọn
19/07/2014 一班仆街喺曲街推人出街 [yue] phát âm 一班仆街喺曲街推人出街 1 bình chọn
19/07/2014 各個國家有各個國家嘅國歌 [yue] phát âm 各個國家有各個國家嘅國歌 0 bình chọn
19/07/2014 各個國家有各個國家的國歌 [yue] phát âm 各個國家有各個國家的國歌 0 bình chọn
19/07/2014 各個國家都有各個國家嘅國歌 [yue] phát âm 各個國家都有各個國家嘅國歌 1 bình chọn
19/07/2014 姨媽而家去宜家傢俬買而家啱用嘅宜家傢俬 [yue] phát âm 姨媽而家去宜家傢俬買而家啱用嘅宜家傢俬 0 bình chọn
07/04/2014 iPhone 5c [yue] phát âm iPhone 5c 0 bình chọn
07/04/2014 iPhone 5s [yue] phát âm iPhone 5s 0 bình chọn
07/04/2014 iPhone 4S [yue] phát âm iPhone 4S 0 bình chọn
07/04/2014 iPod Touch [yue] phát âm iPod Touch 0 bình chọn
07/04/2014 iPod [yue] phát âm iPod 0 bình chọn
07/04/2014 iTunes [yue] phát âm iTunes 0 bình chọn
07/04/2014 iPod nano [yue] phát âm iPod nano 0 bình chọn
07/04/2014 ipod shuffle [yue] phát âm ipod shuffle 0 bình chọn
07/04/2014 iMac [yue] phát âm iMac 0 bình chọn
07/04/2014 iPhone 5 [yue] phát âm iPhone 5 0 bình chọn
07/04/2014 iPhone 4 [yue] phát âm iPhone 4 0 bình chọn
07/04/2014 iPhone 3GS [yue] phát âm iPhone 3GS 0 bình chọn
07/04/2014 iPhone 3G [yue] phát âm iPhone 3G 0 bình chọn
07/04/2014 Apple TV [yue] phát âm Apple TV 0 bình chọn
07/04/2014 iPod classic [yue] phát âm iPod classic 0 bình chọn
07/04/2014 [yue] phát âm 医 0 bình chọn
07/04/2014 [yue] phát âm 圍 0 bình chọn
06/04/2014 [yue] phát âm 疋 0 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 罒 0 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 覀 0 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 襾 0 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 艹 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

寫粵文,講粵語,學粵拼。
齊齊學習正音,捍衛粵國文明!

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Website: http://www.facebook.com/ChungMan.Cui

Liên hệ cuichungman


Thống kê thành viên

Phát âm: 926 (27 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 83.141

Bình chọn: 51 bình chọn

Số lần xem trang: 145.270


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3

Vị thứ theo phát âm: 351