Những từ đã phát âm của cuichungman trong Forvo

Thành viên: cuichungman Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của cuichungman

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/04/2014 iPhone 5c [yue] phát âm iPhone 5c bình chọn
07/04/2014 iPhone 5s [yue] phát âm iPhone 5s bình chọn
07/04/2014 iPhone 4S [yue] phát âm iPhone 4S bình chọn
07/04/2014 iPod Touch [yue] phát âm iPod Touch bình chọn
07/04/2014 iPod [yue] phát âm iPod bình chọn
07/04/2014 iTunes [yue] phát âm iTunes bình chọn
07/04/2014 iPod nano [yue] phát âm iPod nano bình chọn
07/04/2014 ipod shuffle [yue] phát âm ipod shuffle bình chọn
07/04/2014 iMac [yue] phát âm iMac bình chọn
07/04/2014 iPhone 5 [yue] phát âm iPhone 5 bình chọn
07/04/2014 iPhone 4 [yue] phát âm iPhone 4 bình chọn
07/04/2014 iPhone 3GS [yue] phát âm iPhone 3GS bình chọn
07/04/2014 iPhone 3G [yue] phát âm iPhone 3G bình chọn
07/04/2014 Apple TV [yue] phát âm Apple TV bình chọn
07/04/2014 iPod classic [yue] phát âm iPod classic bình chọn
07/04/2014 [yue] phát âm 医 bình chọn
07/04/2014 [yue] phát âm 圍 bình chọn
06/04/2014 [yue] phát âm 疋 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 罒 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 覀 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 襾 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 艹 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 卩 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 飠 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 亻 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 糹 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 宀 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 冖 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 扌 bình chọn
05/04/2014 [yue] phát âm 刂 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

寫中文,講華語。
支持正體中文,捍衛傳統漢語。

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Web: http://www.facebook.com/ChungMan.Cui

Liên hệ cuichungman


Thống kê thành viên

Phát âm: 920 (24 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 83.016

Bình chọn: 34 bình chọn

Số lần xem trang: 44.529


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3

Vị thứ theo phát âm: 285