Những từ đã thêm để phát âm của dada264 trong Forvo

Thành viên: dada264 Đăng ký phát âm của dada264

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/01/2010 雙龍 [zh] phát âm 雙龍 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Trung Quốc

Liên hệ dada264


Thống kê thành viên

Phát âm: 519 (14 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 15 bình chọn

Số lần xem trang: 66.837


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 40.632

Vị thứ theo phát âm: 594