Những từ đã phát âm của daltonos trong Forvo

Thành viên: daltonos Đăng ký phát âm của daltonos

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/02/2012 Fazer [pt] phát âm Fazer 1 bình chọn
21/02/2012 soluço [pt] phát âm soluço 0 bình chọn
20/02/2012 movimento giratório [pt] phát âm movimento giratório 0 bình chọn
20/02/2012 movimento de rotação [pt] phát âm movimento de rotação 0 bình chọn
20/02/2012 coração [pt] phát âm coração 0 bình chọn
20/02/2012 oi [pt] phát âm oi 0 bình chọn
20/02/2012 leite [pt] phát âm leite 2 bình chọn
20/02/2012 óleo [pt] phát âm óleo 0 bình chọn
20/02/2012 olho [pt] phát âm olho 3 bình chọn
20/02/2012 não [pt] phát âm não 0 bình chọn
20/02/2012 pão [pt] phát âm pão 0 bình chọn
20/02/2012 Dalton [pt] phát âm Dalton 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Portuguese : Native
English : Pretty good
Spanish : Just started learning

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ daltonos


Thống kê thành viên

Phát âm: 12

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 7.220


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 37.514

Vị thứ theo phát âm: 12.122