Những từ đã thêm để phát âm của daltonos trong Forvo

Thành viên: daltonos Đăng ký phát âm của daltonos

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
20/02/2012 Dalton [pt] phát âm Dalton 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Portuguese : Native
English : Pretty good
Spanish : Just started learning

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ daltonos


Thống kê thành viên

Phát âm: 12

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 7.252


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 37.543

Vị thứ theo phát âm: 12.143