Những từ đã phát âm của danieljcooper trong Forvo

Thành viên: danieljcooper Đăng ký phát âm của danieljcooper

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/05/2009 good [en] phát âm good -1 bình chọn
17/05/2009 lick [en] phát âm lick -1 bình chọn
17/05/2009 gash [en] phát âm gash 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/05/2009 moist [en] phát âm moist 1 bình chọn
17/05/2009 T-Shirt [en] phát âm T-Shirt 2 bình chọn
17/05/2009 my [en] phát âm my 1 bình chọn
17/05/2009 glass [en] phát âm glass 1 bình chọn
17/05/2009 dance [en] phát âm dance 0 bình chọn
17/05/2009 basil [en] phát âm basil -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ danieljcooper


Thống kê thành viên

Phát âm: 9 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 8.872


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 37.735

Vị thứ theo phát âm: 14.594