Những từ đã phát âm của david_r746_6 trong Forvo

Thành viên: david_r746_6 Đăng ký phát âm của david_r746_6

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2010 hechicero [es] phát âm hechicero bình chọn
04/09/2010 red social [es] phát âm red social bình chọn
04/09/2010 David Josué Jiménez Silva [es] phát âm David Josué Jiménez Silva bình chọn
04/09/2010 Hayley Williams [en] phát âm Hayley Williams -2 bình chọn
04/09/2010 Freemason [en] phát âm Freemason -2 bình chọn
04/09/2010 666 [en] phát âm 666 -2 bình chọn
04/09/2010 Drag Queen [en] phát âm Drag Queen -2 bình chọn
04/09/2010 homosexuality [en] phát âm homosexuality -1 bình chọn
04/09/2010 Schwuler [de] phát âm Schwuler bình chọn
04/09/2010 paradigmatic [en] phát âm paradigmatic -2 bình chọn
04/09/2010 pay through the nose [en] phát âm pay through the nose -2 bình chọn
04/09/2010 suicide [en] phát âm suicide -2 bình chọn
04/09/2010 What a shame! [en] phát âm What a shame! -2 bình chọn
04/09/2010 abundancia [es] phát âm abundancia bình chọn
04/09/2010 gato montés [es] phát âm gato montés bình chọn
04/09/2010 animadversión [es] phát âm animadversión 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 guacamaya [es] phát âm guacamaya bình chọn
04/09/2010 forma de venta [es] phát âm forma de venta bình chọn
04/09/2010 kinsey [en] phát âm kinsey -3 bình chọn
04/09/2010 sexual [es] phát âm sexual bình chọn
04/09/2010 sexual [en] phát âm sexual -2 bình chọn
04/09/2010 vulgar [es] phát âm vulgar bình chọn
04/09/2010 vulgar [en] phát âm vulgar -2 bình chọn
04/09/2010 slut [en] phát âm slut -2 bình chọn
04/09/2010 sex [en] phát âm sex -1 bình chọn
04/09/2010 halloween [en] phát âm halloween -1 bình chọn
04/09/2010 pendejo [es] phát âm pendejo 0 bình chọn
04/09/2010 puta [es] phát âm puta bình chọn
04/09/2010 Damn [en] phát âm Damn -3 bình chọn
04/09/2010 whore [en] phát âm whore -2 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: México

Liên hệ david_r746_6


Thống kê thành viên

Phát âm: 84 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 21 bình chọn

Số lần xem trang: 13.378


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.793

Vị thứ theo phát âm: 2.450