Những từ đã phát âm của david_r746_6 trong Forvo

Thành viên: david_r746_6 Đăng ký phát âm của david_r746_6

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2010 hechicero [es] phát âm hechicero 0 bình chọn
04/09/2010 red social [es] phát âm red social 0 bình chọn
04/09/2010 David Josué Jiménez Silva [es] phát âm David Josué Jiménez Silva 0 bình chọn
04/09/2010 Schwuler [de] phát âm Schwuler 0 bình chọn
04/09/2010 abundancia [es] phát âm abundancia 0 bình chọn
04/09/2010 gato montés [es] phát âm gato montés 1 bình chọn
04/09/2010 animadversión [es] phát âm animadversión 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 guacamaya [es] phát âm guacamaya 0 bình chọn
04/09/2010 forma de venta [es] phát âm forma de venta 0 bình chọn
04/09/2010 sexual [es] phát âm sexual 0 bình chọn
04/09/2010 vulgar [es] phát âm vulgar 0 bình chọn
04/09/2010 pendejo [es] phát âm pendejo 0 bình chọn
04/09/2010 puta [es] phát âm puta -1 bình chọn
03/09/2010 vale [es] phát âm vale -2 bình chọn
03/09/2010 soberbios [es] phát âm soberbios 0 bình chọn
03/09/2010 Eldorado [es] phát âm Eldorado 0 bình chọn
03/09/2010 hospital [es] phát âm hospital 2 bình chọn
03/09/2010 Psicolingüística [es] phát âm Psicolingüística 0 bình chọn
02/09/2010 mota [es] phát âm mota 0 bình chọn
02/09/2010 vulnerable [es] phát âm vulnerable 0 bình chọn
02/09/2010 romance [es] phát âm romance 0 bình chọn
02/09/2010 bisexual [es] phát âm bisexual 0 bình chọn
02/09/2010 Las Vegas [es] phát âm Las Vegas 0 bình chọn
02/09/2010 agarran [es] phát âm agarran 0 bình chọn
01/09/2010 Lingüístico [es] phát âm Lingüístico 1 bình chọn
31/08/2010 Everardo [es] phát âm Everardo 0 bình chọn
31/08/2010 Φρύνη [grc] phát âm Φρύνη 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: México

Liên hệ david_r746_6


Thống kê thành viên

Phát âm: 27 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 18.889


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.441

Vị thứ theo phát âm: 7.332