Những từ đã phát âm của ddawg trong Forvo

Thành viên: ddawg Đăng ký phát âm của ddawg

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/09/2009 ampere [en] phát âm ampere 1 bình chọn
26/09/2009 ionization [en] phát âm ionization 0 bình chọn
26/09/2009 characterized [en] phát âm characterized 0 bình chọn
26/09/2009 mega-upload [en] phát âm mega-upload 0 bình chọn
26/09/2009 devonne [en] phát âm devonne 0 bình chọn
26/09/2009 Leonora [en] phát âm Leonora 0 bình chọn
26/09/2009 Theodosia Prevost [en] phát âm Theodosia Prevost 0 bình chọn
26/09/2009 Caroline Goulding [en] phát âm Caroline Goulding 0 bình chọn
26/09/2009 William Quan Judge [en] phát âm William Quan Judge 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ ddawg


Thống kê thành viên

Phát âm: 9

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 4.726


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 14.595