Những từ đã phát âm của delgr trong Forvo

Thành viên: delgr Đăng ký phát âm của delgr

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2012 торһуд [xal] phát âm торһуд bình chọn
23/01/2012 һууҗмул [xal] phát âm һууҗмул bình chọn
23/01/2012 Тату [xal] phát âm Тату bình chọn
23/01/2012 һәрглх [xal] phát âm һәрглх bình chọn
23/01/2012 көөрх [xal] phát âm көөрх 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2012 аав [xal] phát âm аав bình chọn
23/01/2012 ээҗ [xal] phát âm ээҗ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2012 нульмсн [xal] phát âm нульмсн 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/01/2012 хәләх [xal] phát âm хәләх bình chọn
23/01/2012 Тутрһн [xal] phát âm Тутрһн bình chọn
23/01/2012 тууль [xal] phát âm тууль bình chọn
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] phát âm Зүн һарин нутг bình chọn
23/01/2012 Жөөлн [xal] phát âm Жөөлн bình chọn
23/01/2012 Өөрд [xal] phát âm Өөрд bình chọn
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] phát âm Һалдан-Бошгт bình chọn
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] phát âm Хальмг Таңһч bình chọn
05/03/2011 дөрвүд [xal] phát âm дөрвүд bình chọn
05/03/2011 җаавадх [xal] phát âm җаавадх bình chọn
05/03/2011 иҗл [xal] phát âm иҗл bình chọn
05/03/2011 әрәсә [xal] phát âm әрәсә bình chọn
05/03/2011 өлкчн [xal] phát âm өлкчн bình chọn
05/03/2011 баавһа [xal] phát âm баавһа bình chọn
05/03/2011 тоомсрта [xal] phát âm тоомсрта bình chọn
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] phát âm бәәлһнә нерн bình chọn
05/03/2011 мөрн [xal] phát âm мөрн bình chọn
05/03/2011 мөчн [xal] phát âm мөчн bình chọn
05/03/2011 моһа [xal] phát âm моһа bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Liên hệ delgr


Thống kê thành viên

Phát âm: 27 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 20

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 4.569


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.300

Vị thứ theo phát âm: 5.877