Những từ đã phát âm của diegoami trong Forvo

Thành viên: diegoami Đăng ký phát âm của diegoami

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/08/2013 svarmi [eo] phát âm svarmi bình chọn
15/08/2013 malpleneco [eo] phát âm malpleneco bình chọn
15/08/2013 malplenigi [eo] phát âm malplenigi bình chọn
10/11/2012 Francesco Mocchi [it] phát âm Francesco Mocchi bình chọn
10/11/2012 arrosti [it] phát âm arrosti bình chọn
21/10/2012 balenĉasado [eo] phát âm balenĉasado bình chọn
21/10/2012 astato [eo] phát âm astato bình chọn
21/10/2012 bandaĝo [eo] phát âm bandaĝo bình chọn
21/10/2012 banko [eo] phát âm banko bình chọn
21/10/2012 schiarisce [it] phát âm schiarisce bình chọn
21/10/2012 blanko [eo] phát âm blanko bình chọn
21/10/2012 bajoneto [eo] phát âm bajoneto bình chọn
21/10/2012 astateno [eo] phát âm astateno bình chọn
21/10/2012 Il Divino [it] phát âm Il Divino bình chọn
21/10/2012 autografo [it] phát âm autografo bình chọn
14/10/2012 indicibilmente [it] phát âm indicibilmente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/10/2012 inefficacemente [it] phát âm inefficacemente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/10/2012 morigeratezza [it] phát âm morigeratezza bình chọn
14/10/2012 stancamente [it] phát âm stancamente bình chọn
14/10/2012 inderogabilmente [it] phát âm inderogabilmente bình chọn
14/10/2012 indescrivibilmente [it] phát âm indescrivibilmente bình chọn
14/10/2012 fiaccamente [it] phát âm fiaccamente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/10/2012 ridicolamente [it] phát âm ridicolamente bình chọn
14/10/2012 immancabilmente [it] phát âm immancabilmente bình chọn
06/10/2012 lernas [eo] phát âm lernas bình chọn
06/10/2012 manĝas [eo] phát âm manĝas bình chọn
06/10/2012 biologo [eo] phát âm biologo bình chọn
06/10/2012 lecionoj [eo] phát âm lecionoj bình chọn
06/10/2012 markoj [eo] phát âm markoj bình chọn
06/10/2012 leteroj [eo] phát âm leteroj bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ diegoami


Thống kê thành viên

Phát âm: 93 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 23

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 4.132


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.057

Vị thứ theo phát âm: 2.231