Những từ đã phát âm của diegoami trong Forvo

Thành viên: diegoami Đăng ký phát âm của diegoami

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/08/2013 svarmi [eo] phát âm svarmi 0 bình chọn
15/08/2013 malpleneco [eo] phát âm malpleneco 0 bình chọn
15/08/2013 malplenigi [eo] phát âm malplenigi 0 bình chọn
10/11/2012 Francesco Mocchi [it] phát âm Francesco Mocchi 0 bình chọn
10/11/2012 arrosti [it] phát âm arrosti 0 bình chọn
21/10/2012 balenĉasado [eo] phát âm balenĉasado 0 bình chọn
21/10/2012 astato [eo] phát âm astato 0 bình chọn
21/10/2012 bandaĝo [eo] phát âm bandaĝo 0 bình chọn
21/10/2012 banko [eo] phát âm banko 0 bình chọn
21/10/2012 schiarisce [it] phát âm schiarisce 0 bình chọn
21/10/2012 blanko [eo] phát âm blanko 0 bình chọn
21/10/2012 bajoneto [eo] phát âm bajoneto 0 bình chọn
21/10/2012 astateno [eo] phát âm astateno 0 bình chọn
21/10/2012 Il Divino [it] phát âm Il Divino 0 bình chọn
21/10/2012 autografo [it] phát âm autografo 0 bình chọn
14/10/2012 indicibilmente [it] phát âm indicibilmente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/10/2012 inefficacemente [it] phát âm inefficacemente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/10/2012 morigeratezza [it] phát âm morigeratezza 0 bình chọn
14/10/2012 stancamente [it] phát âm stancamente 0 bình chọn
14/10/2012 inderogabilmente [it] phát âm inderogabilmente 0 bình chọn
14/10/2012 indescrivibilmente [it] phát âm indescrivibilmente 0 bình chọn
14/10/2012 fiaccamente [it] phát âm fiaccamente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/10/2012 ridicolamente [it] phát âm ridicolamente 0 bình chọn
14/10/2012 immancabilmente [it] phát âm immancabilmente 0 bình chọn
06/10/2012 lernas [eo] phát âm lernas 0 bình chọn
06/10/2012 manĝas [eo] phát âm manĝas 0 bình chọn
06/10/2012 biologo [eo] phát âm biologo 0 bình chọn
06/10/2012 lecionoj [eo] phát âm lecionoj 0 bình chọn
06/10/2012 markoj [eo] phát âm markoj 0 bình chọn
06/10/2012 leteroj [eo] phát âm leteroj 0 bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ diegoami


Thống kê thành viên

Phát âm: 91 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 28

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 7.669


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.283

Vị thứ theo phát âm: 2.796