Thành viên:

domas

Đăng ký phát âm của domas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/11/2008 esančiame [lt] phát âm esančiame 0 bình chọn
28/11/2008 prie (lt.) [lt] phát âm prie (lt.) 0 bình chọn
28/11/2008 tikrai [lt.] [lt] phát âm tikrai [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 pakrantėse (lt.) [lt] phát âm pakrantėse (lt.) 0 bình chọn
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] phát âm Polas Makartnis 0 bình chọn
28/11/2008 seras [lt.] [lt] phát âm seras [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] phát âm Izraelį (> Izraelis) 0 bình chọn
28/11/2008 ketvirtadienį [lt] phát âm ketvirtadienį 0 bình chọn
28/11/2008 ketina (vksm.) [lt] phát âm ketina (vksm.) 0 bình chọn
28/11/2008 surengti (dlv.) [lt] phát âm surengti (dlv.) 0 bình chọn
28/11/2008 1-jį / pirmąjį [lt] phát âm 1-jį / pirmąjį 0 bình chọn
28/11/2008 savo (lt.) [lt] phát âm savo (lt.) 0 bình chọn
28/11/2008 koncertą ( >koncertas) [lt] phát âm koncertą ( >koncertas) 0 bình chọn
28/11/2008 informuoja [lt] phát âm informuoja 0 bình chọn
28/11/2008 gerbėjams [lt] phát âm gerbėjams 0 bình chọn
28/11/2008 susirinkusiems [lt] phát âm susirinkusiems 0 bình chọn
28/11/2008 uoste (dkt.) [lt] phát âm uoste (dkt.) 0 bình chọn
28/11/2008 dainininkas [lt.] [lt] phát âm dainininkas [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 atveža [lt] phát âm atveža 0 bình chọn
28/11/2008 meilės / Meilės [lt.] [lt] phát âm meilės / Meilės [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] [lt] phát âm Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 stadione ( >stadionas) [lt] phát âm stadione ( >stadionas) 0 bình chọn
28/11/2008 rengia [lt] phát âm rengia 0 bình chọn
28/11/2008 repeticiją ( >repeticija) [lt] phát âm repeticiją ( >repeticija) 0 bình chọn
28/11/2008 manoma [lt] phát âm manoma 0 bình chọn
28/11/2008 dalyvaus ( > dalyvauti) [lt] phát âm dalyvaus ( > dalyvauti) 0 bình chọn
28/11/2008 ragino [lt] phát âm ragino 0 bình chọn
28/11/2008 metais [lt.] [lt] phát âm metais [lt.] 0 bình chọn
28/11/2008 uždraudė (> uždrausti) [lt] phát âm uždraudė (> uždrausti) 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2008 koncertuoti [lt.] [lt] phát âm koncertuoti [lt.] 0 bình chọn