Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/04/2016 pyloromyotomy [en] phát âm pyloromyotomy 0 bình chọn
23/04/2016 Theodosius [en] phát âm Theodosius 1 bình chọn
23/04/2016 plus fours [en] phát âm plus fours 0 bình chọn
23/04/2016 standardisation [en] phát âm standardisation 0 bình chọn
23/04/2016 witter [en] phát âm witter 1 bình chọn
23/04/2016 wittered [en] phát âm wittered 1 bình chọn
23/04/2016 charivari [en] phát âm charivari 0 bình chọn
23/04/2016 penult [en] phát âm penult 0 bình chọn
23/04/2016 transhiatal [en] phát âm transhiatal 0 bình chọn
23/04/2016 Evista [en] phát âm Evista 0 bình chọn
23/04/2016 Ceftin [en] phát âm Ceftin 0 bình chọn
23/04/2016 Peleus [en] phát âm Peleus 0 bình chọn
23/04/2016 caster sugar [en] phát âm caster sugar 1 bình chọn
23/04/2016 misdiagnoses [en] phát âm misdiagnoses 1 bình chọn
23/04/2016 pathos [en] phát âm pathos 1 bình chọn
20/04/2016 first things first [en] phát âm first things first 1 bình chọn
20/04/2016 Wyss [en] phát âm Wyss 0 bình chọn
20/04/2016 Cyme (Euboea) [en] phát âm Cyme (Euboea) 1 bình chọn
20/04/2016 Macedonia [en] phát âm Macedonia 1 bình chọn
20/04/2016 Italy [en] phát âm Italy 1 bình chọn
20/04/2016 Lacedaemon [en] phát âm Lacedaemon 1 bình chọn
20/04/2016 Chios [en] phát âm Chios 0 bình chọn
20/04/2016 Plataea [en] phát âm Plataea 1 bình chọn
20/04/2016 Gulf of Corinth [en] phát âm Gulf of Corinth 1 bình chọn
20/04/2016 Gulf of Euboea [en] phát âm Gulf of Euboea 1 bình chọn
20/04/2016 Lesbos [en] phát âm Lesbos 1 bình chọn
20/04/2016 Thebes [en] phát âm Thebes 1 bình chọn
20/04/2016 Mediterranean Sea [en] phát âm Mediterranean Sea 2 bình chọn
18/04/2016 subsident [en] phát âm subsident 0 bình chọn
18/04/2016 Forth Bridge [en] phát âm Forth Bridge 0 bình chọn