Thành viên:

dorabora

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của dorabora

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/01/2016 doublet [en] phát âm doublet 0 bình chọn
07/01/2016 pneumatosis [en] phát âm pneumatosis 0 bình chọn
07/01/2016 Ey up [en] phát âm Ey up 0 bình chọn
07/01/2016 leading article [en] phát âm leading article 2 bình chọn
07/01/2016 Alternative Investment Market [en] phát âm Alternative Investment Market 0 bình chọn
07/01/2016 viceroyalty [en] phát âm viceroyalty 0 bình chọn
07/01/2016 Mappin & Webb [en] phát âm Mappin & Webb 0 bình chọn
07/01/2016 bay window [en] phát âm bay window 1 bình chọn
07/01/2016 Penhaligon's [en] phát âm Penhaligon's 0 bình chọn
07/01/2016 Hidcote Manor Garden [en] phát âm Hidcote Manor Garden 0 bình chọn
07/01/2016 bow window [en] phát âm bow window 1 bình chọn
07/01/2016 frogspawn [en] phát âm frogspawn 0 bình chọn
05/01/2016 Millennium Bridge [en] phát âm Millennium Bridge 0 bình chọn
05/01/2016 more power to your elbow [en] phát âm more power to your elbow 0 bình chọn
05/01/2016 anamnesis [en] phát âm anamnesis 0 bình chọn
05/01/2016 Ken Saro-Wiwa [en] phát âm Ken Saro-Wiwa 0 bình chọn
05/01/2016 Nidd [en] phát âm Nidd 0 bình chọn
05/01/2016 magret of duck [en] phát âm magret of duck 1 bình chọn
05/01/2016 lie doggo [en] phát âm lie doggo 0 bình chọn
05/01/2016 Boleskine House [en] phát âm Boleskine House 1 bình chọn
05/01/2016 Reynard [en] phát âm Reynard 0 bình chọn
05/01/2016 hysteretic [en] phát âm hysteretic 0 bình chọn
05/01/2016 Royal Victoria Dock Bridge [en] phát âm Royal Victoria Dock Bridge 0 bình chọn
05/01/2016 Tim Henman [en] phát âm Tim Henman 0 bình chọn
05/01/2016 Cipram [en] phát âm Cipram 0 bình chọn
05/01/2016 French Riviera [en] phát âm French Riviera 1 bình chọn
05/01/2016 media baron [en] phát âm media baron 1 bình chọn
05/01/2016 plenipotentiary [en] phát âm plenipotentiary 0 bình chọn
17/12/2015 Samarra [en] phát âm Samarra 0 bình chọn
17/12/2015 annexure [en] phát âm annexure 0 bình chọn