Những từ đã phát âm của dvpetc trong Forvo

Thành viên: dvpetc Đăng ký phát âm của dvpetc

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2009 rui [pt] phát âm rui 0 bình chọn
05/04/2009 João [pt] phát âm João 0 bình chọn
05/04/2009 irmão [pt] phát âm irmão 1 bình chọn
05/04/2009 feliz [pt] phát âm feliz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2009 almecegueira-vermelha [pt] phát âm almecegueira-vermelha 0 bình chọn
05/04/2009 almecegueira-verdadeira [pt] phát âm almecegueira-verdadeira 0 bình chọn
05/04/2009 almecegueira-mansa [pt] phát âm almecegueira-mansa 0 bình chọn
05/04/2009 almecegueira-de-minas [pt] phát âm almecegueira-de-minas 0 bình chọn
05/04/2009 almecegueira-da-praia [pt] phát âm almecegueira-da-praia 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil


Thống kê thành viên

Phát âm: 9 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 8.120


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 30.939

Vị thứ theo phát âm: 14.550