Những từ đã thêm để phát âm của dvpetc trong Forvo

Thành viên: dvpetc Đăng ký phát âm của dvpetc

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/04/2009 rui [pt] phát âm rui Của jcxavier

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil


Thống kê thành viên

Phát âm: 9 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 8.215


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 37.441

Vị thứ theo phát âm: 15.002