Những từ đã phát âm của easthero trong Forvo

Thành viên: easthero Đăng ký phát âm của easthero

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/01/2011 昆明 [hsn] phát âm 昆明 0 bình chọn
09/01/2011 哈利油 [hsn] phát âm 哈利油 0 bình chọn
09/01/2011 长沙 [hsn] phát âm 长沙 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ easthero


Thống kê thành viên

Phát âm: 3 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 5.698


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 26.417

Vị thứ theo phát âm: 26.464