Những từ đã phát âm của edinho trong Forvo

Thành viên: edinho Đăng ký phát âm của edinho

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/12/2011 Des Moines [en] phát âm Des Moines 0 bình chọn
09/04/2008 shanties [en] phát âm shanties 1 bình chọn
09/04/2008 fistula [en] phát âm fistula 0 bình chọn
09/04/2008 queef [en] phát âm queef 1 bình chọn
09/04/2008 prolapse [en] phát âm prolapse 0 bình chọn
09/04/2008 alias [en] phát âm alias -1 bình chọn
09/04/2008 boomer [en] phát âm boomer 0 bình chọn
09/04/2008 Hyrule [en] phát âm Hyrule 0 bình chọn
09/04/2008 JFK [en] phát âm JFK 0 bình chọn
09/04/2008 Crysis [en] phát âm Crysis 0 bình chọn
09/04/2008 John F. Kennedy [en] phát âm John F. Kennedy 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 awesome [en] phát âm awesome 8 bình chọn
09/04/2008 Aphex Twin [en] phát âm Aphex Twin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 office [en] phát âm office 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 Excel [en] phát âm Excel 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 Windows Vista [en] phát âm Windows Vista 0 bình chọn
09/04/2008 Tokio Hotel [en] phát âm Tokio Hotel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 Black Sabbath [en] phát âm Black Sabbath 0 bình chọn
09/04/2008 Windows XP [en] phát âm Windows XP 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 Windows ME [en] phát âm Windows ME 0 bình chọn
09/04/2008 Windows 98 [en] phát âm Windows 98 0 bình chọn
09/04/2008 Kim Possible [en] phát âm Kim Possible 0 bình chọn
09/04/2008 FTP [en] phát âm FTP 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 The Fantastic Four [en] phát âm The Fantastic Four 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 revved [en] phát âm revved 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 PATRIOT Act [en] phát âm PATRIOT Act 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 flour [en] phát âm flour 0 bình chọn
09/04/2008 politics [en] phát âm politics 1 bình chọn
09/04/2008 Conspiracy [en] phát âm Conspiracy 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2008 politician [en] phát âm politician -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ edinho


Thống kê thành viên

Phát âm: 66 (23 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 38 bình chọn

Số lần xem trang: 20.892


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 3.677