Những từ đã phát âm của edyscape trong Forvo

Thành viên: edyscape Đăng ký phát âm của edyscape

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/12/2012 chloor [vls] phát âm chloor bình chọn
19/12/2012 goud [vls] phát âm goud bình chọn
19/12/2012 water [vls] phát âm water bình chọn
19/12/2012 neon [vls] phát âm neon bình chọn
19/12/2012 lood [vls] phát âm lood bình chọn
19/12/2012 kwik [vls] phát âm kwik bình chọn
19/12/2012 cultuur [vls] phát âm cultuur bình chọn
19/12/2012 helium [vls] phát âm helium bình chọn
19/12/2012 fosfor [vls] phát âm fosfor bình chọn
19/12/2012 betekend [vls] phát âm betekend bình chọn
19/12/2012 Jood [vls] phát âm Jood bình chọn
19/12/2012 Italië [vls] phát âm Italië bình chọn
19/12/2012 Groot-Bijgaarden [vls] phát âm Groot-Bijgaarden bình chọn
30/09/2012 Donald Muylle [vls] phát âm Donald Muylle bình chọn
30/09/2012 miles [la] phát âm miles bình chọn
30/09/2012 sex [la] phát âm sex bình chọn
30/09/2012 via [la] phát âm via bình chọn
30/09/2012 Diederick [vls] phát âm Diederick bình chọn
30/09/2012 pinda [vls] phát âm pinda bình chọn
30/09/2012 Van Rompuy [vls] phát âm Van Rompuy bình chọn
30/09/2012 007 [vls] phát âm 007 bình chọn
30/09/2012 geluidsopname [vls] phát âm geluidsopname -1 bình chọn
30/09/2012 Leentje [vls] phát âm Leentje bình chọn
30/09/2012 sport [vls] phát âm sport bình chọn
30/09/2012 servus [la] phát âm servus 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Bỉ

Liên hệ edyscape


Thống kê thành viên

Phát âm: 25

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.001


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.845

Vị thứ theo phát âm: 6.221