Những từ đã thêm để phát âm của emma0728 trong Forvo

Thành viên: emma0728 Đăng ký phát âm của emma0728

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
22/11/2010 ideality [en] phát âm ideality Của xyzzyva
23/04/2009 showering [en] phát âm showering Của TopQuark
16/04/2009 coppice [en] phát âm coppice Của TopQuark
15/04/2009 awesomefulistic [en] phát âm awesomefulistic Của Arn_Wendt
15/04/2009 composition [en] phát âm composition Của Kalira
15/04/2009 humane [en] phát âm humane Của TopQuark
15/04/2009 clipped [en] phát âm clipped 0 bình chọn
14/04/2009 vegetarian [en] phát âm vegetarian 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 bangs [en] phát âm bangs 0 bình chọn
13/04/2009 digestion [en] phát âm digestion 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 barack h. obama [en] phát âm barack h. obama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Jonas Brothers [en] phát âm Jonas Brothers 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Oprah [en] phát âm Oprah 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Newsies [en] phát âm Newsies 0 bình chọn
13/04/2009 thyroidectomy [en] phát âm thyroidectomy 0 bình chọn
13/04/2009 annunciation [en] phát âm annunciation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 annunciate [en] phát âm annunciate 0 bình chọn
13/04/2009 Metis [en] phát âm Metis Của snowcrocus
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] phát âm Portuguese Water Dog 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Labradoodle [en] phát âm Labradoodle Của Silverdrgnfly

Thông tin thành viên

I am a student and native of Phoenix, Arizona (besides living in Colorado for a while when I was three) who loves helping others, so when I found out about Forvo, I signed up right away! Forvo rules!

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ emma0728


Thống kê thành viên

Phát âm: 34 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 20

Bình chọn: 21 bình chọn

Số lần xem trang: 16.842


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.100

Vị thứ theo phát âm: 6.105