Những từ đã phát âm của emma0728 trong Forvo

Thành viên: emma0728 Đăng ký phát âm của emma0728

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/05/2009 originate [en] phát âm originate 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/05/2009 All Saints Day [en] phát âm All Saints Day 0 bình chọn
23/04/2009 prey [en] phát âm prey 2 bình chọn
23/04/2009 showering [en] phát âm showering 0 bình chọn
16/04/2009 coppice [en] phát âm coppice 0 bình chọn
15/04/2009 composition [en] phát âm composition 0 bình chọn
15/04/2009 Rihanna [en] phát âm Rihanna -1 bình chọn
15/04/2009 humane [en] phát âm humane 0 bình chọn
15/04/2009 clipped [en] phát âm clipped 0 bình chọn
14/04/2009 digestion [en] phát âm digestion 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 vegetarian [en] phát âm vegetarian 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 bangs [en] phát âm bangs 0 bình chọn
14/04/2009 featured [en] phát âm featured 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 slowly [en] phát âm slowly 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/04/2009 Google [en] phát âm Google -1 bình chọn
14/04/2009 Dionysos [en] phát âm Dionysos 0 bình chọn
13/04/2009 Psychic [en] phát âm Psychic 1 bình chọn
13/04/2009 barack h. obama [en] phát âm barack h. obama 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 lawyer [en] phát âm lawyer 10 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Jonas Brothers [en] phát âm Jonas Brothers 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Oprah [en] phát âm Oprah 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Argentina [en] phát âm Argentina 1 bình chọn
13/04/2009 newspaper [en] phát âm newspaper 1 bình chọn
13/04/2009 Newsies [en] phát âm Newsies 0 bình chọn
13/04/2009 Christian Bale [en] phát âm Christian Bale 1 bình chọn
13/04/2009 thyroidectomy [en] phát âm thyroidectomy 0 bình chọn
13/04/2009 definite [en] phát âm definite 2 bình chọn
13/04/2009 annunciation [en] phát âm annunciation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 annunciate [en] phát âm annunciate 0 bình chọn
13/04/2009 kitty [en] phát âm kitty 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

I am a student and native of Phoenix, Arizona (besides living in Colorado for a while when I was three) who loves helping others, so when I found out about Forvo, I signed up right away! Forvo rules!

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ emma0728


Thống kê thành viên

Phát âm: 34 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 20

Bình chọn: 21 bình chọn

Số lần xem trang: 16.980


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.040

Vị thứ theo phát âm: 6.154