Thành viên: emma0728

Đăng ký phát âm của emma0728

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] phát âm Portuguese Water Dog 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Labradoodle [en] phát âm Labradoodle 0 bình chọn
13/04/2009 Persephone [en] phát âm Persephone 0 bình chọn