Những từ đã phát âm của emma0728 trong Forvo Trang 2.

Thành viên: emma0728 Đăng ký phát âm của emma0728

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/04/2009 orange [en] phát âm orange 1 bình chọn
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] phát âm Portuguese Water Dog 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2009 Labradoodle [en] phát âm Labradoodle 0 bình chọn
13/04/2009 Persephone [en] phát âm Persephone 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I am a student and native of Phoenix, Arizona (besides living in Colorado for a while when I was three) who loves helping others, so when I found out about Forvo, I signed up right away! Forvo rules!

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ emma0728


Thống kê thành viên

Phát âm: 34 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 20

Bình chọn: 21 bình chọn

Số lần xem trang: 16.953


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.109

Vị thứ theo phát âm: 6.150