Những từ đã phát âm của eralakiy trong Forvo

Thành viên: eralakiy Đăng ký phát âm của eralakiy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/12/2010 swampy [en] phát âm swampy bình chọn
26/12/2010 creditable [en] phát âm creditable bình chọn
26/12/2010 untainted [en] phát âm untainted bình chọn
19/12/2010 plumpness [en] phát âm plumpness bình chọn
19/12/2010 hawkishness [en] phát âm hawkishness bình chọn
19/12/2010 dumbness [en] phát âm dumbness bình chọn
19/12/2010 doziness [en] phát âm doziness bình chọn
19/12/2010 sloppiness [en] phát âm sloppiness bình chọn
19/12/2010 sluggishness [en] phát âm sluggishness bình chọn
19/12/2010 clerical [en] phát âm clerical 1 bình chọn
19/12/2010 activeness [en] phát âm activeness bình chọn
19/12/2010 awfulness [en] phát âm awfulness bình chọn
19/12/2010 sleeplessness [en] phát âm sleeplessness bình chọn
19/12/2010 sleekness [en] phát âm sleekness bình chọn
19/12/2010 prematureness [en] phát âm prematureness bình chọn
19/12/2010 preposterousness [en] phát âm preposterousness bình chọn
19/12/2010 potableness [en] phát âm potableness bình chọn
19/12/2010 apple cider [en] phát âm apple cider bình chọn
19/12/2010 edibleness [en] phát âm edibleness bình chọn
19/12/2010 regretfulness [en] phát âm regretfulness bình chọn
19/12/2010 acuteness [en] phát âm acuteness bình chọn
19/12/2010 joyousness [en] phát âm joyousness bình chọn
19/12/2010 adventurousness [en] phát âm adventurousness bình chọn
19/12/2010 jerkiness [en] phát âm jerkiness bình chọn
19/12/2010 intricateness [en] phát âm intricateness bình chọn
19/12/2010 unobtrusiveness [en] phát âm unobtrusiveness bình chọn
19/12/2010 lankiness [en] phát âm lankiness bình chọn
19/12/2010 protrusiveness [en] phát âm protrusiveness bình chọn
19/12/2010 jaggedness [en] phát âm jaggedness bình chọn
19/12/2010 usableness [en] phát âm usableness bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Canada

Liên hệ eralakiy


Thống kê thành viên

Phát âm: 120 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 11.044


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 41.839

Vị thứ theo phát âm: 1.785