Những từ đã phát âm của eralakiy trong Forvo

Thành viên: eralakiy Đăng ký phát âm của eralakiy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/12/2010 swampy [en] phát âm swampy 0 bình chọn
26/12/2010 creditable [en] phát âm creditable 0 bình chọn
26/12/2010 untainted [en] phát âm untainted 0 bình chọn
19/12/2010 plumpness [en] phát âm plumpness 0 bình chọn
19/12/2010 hawkishness [en] phát âm hawkishness 0 bình chọn
19/12/2010 dumbness [en] phát âm dumbness 0 bình chọn
19/12/2010 doziness [en] phát âm doziness 0 bình chọn
19/12/2010 sloppiness [en] phát âm sloppiness 0 bình chọn
19/12/2010 sluggishness [en] phát âm sluggishness 0 bình chọn
19/12/2010 clerical [en] phát âm clerical 1 bình chọn
19/12/2010 activeness [en] phát âm activeness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/12/2010 awfulness [en] phát âm awfulness 0 bình chọn
19/12/2010 sleeplessness [en] phát âm sleeplessness 0 bình chọn
19/12/2010 sleekness [en] phát âm sleekness 0 bình chọn
19/12/2010 prematureness [en] phát âm prematureness 0 bình chọn
19/12/2010 preposterousness [en] phát âm preposterousness 0 bình chọn
19/12/2010 potableness [en] phát âm potableness 0 bình chọn
19/12/2010 apple cider [en] phát âm apple cider 0 bình chọn
19/12/2010 edibleness [en] phát âm edibleness 0 bình chọn
19/12/2010 regretfulness [en] phát âm regretfulness 0 bình chọn
19/12/2010 acuteness [en] phát âm acuteness 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/12/2010 joyousness [en] phát âm joyousness 0 bình chọn
19/12/2010 adventurousness [en] phát âm adventurousness 0 bình chọn
19/12/2010 jerkiness [en] phát âm jerkiness 0 bình chọn
19/12/2010 intricateness [en] phát âm intricateness 0 bình chọn
19/12/2010 unobtrusiveness [en] phát âm unobtrusiveness 0 bình chọn
19/12/2010 lankiness [en] phát âm lankiness 0 bình chọn
19/12/2010 protrusiveness [en] phát âm protrusiveness 0 bình chọn
19/12/2010 jaggedness [en] phát âm jaggedness 0 bình chọn
19/12/2010 usableness [en] phát âm usableness 0 bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Canada

Liên hệ eralakiy


Thống kê thành viên

Phát âm: 120 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 12.067


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 35.387

Vị thứ theo phát âm: 1.903